Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka
na firemní seminářVyužití poměrových indikátorů
při vytápění budov


24. září 2002 Pardubice
25. září 2002 Brno
26. září 2002 Ostrava
 1. října 2002 České Budějovice
 2. října 2002 Ústí nad Labem
 3. října 2002 Praha

seminář je pořádán ve spolupráci
s Technickou univerzitou v Liberci a Společností pro techniku prostředí

 


Seminář je určen odborné i laické veřejnosti, neboť se dotýká každého, kdo v oblasti centralizovaného zásobování teplem je buď výrobcem, distributorem nebo spotřebitelem tepla. Právě oblast konečného spotřebitele, zejména uživatele centrálně vytápěných bytů byla objektem dlouhodobé výzkumné činnosti odborných kateder Technické univerzity v Liberci.

K ověření teoretických výsledků vznikla společnost VIPA CZ s. r. o., která vyvinuté poměrové indikátory uvádí od roku 1990 do praxe. Výsledkem je nejen výrazný nárůst zájemců o tento netradiční způsob poměrového měření, ale i udělení zlaté medaile na světové výstavě vynálezů v Bruselu v roce 1997.

Účastníci firemního semináře se mohou svými dotazy a připomínkami zapojit do diskuse, neboť v oblasti poměrového měření a rozpočítávání úhrady za vytápění na jednotlivé byty (místnosti) se objevuje řada rozporuplných názorů a fyzikálně nepodložených tvrzení, které negativně ovlivňují i příslušnou legislativu.

Bližší informace o firemním semináři získáte na adrese:
VIPA CZ s.r.o.
Kadlická 20
460 15 Liberec 15
tel./fax: 048 275 04 57-8
e-mail: vipa@vipa.cz
www.vipa.cz


DATA A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE:

24. září 2002 Pardubice Dům techniky ČSVTS, nám. Republiky 2686
25. září 2002 Brno Hotel International, Husova 16
26. září 2002 Ostrava Hotel Harmony Club, 28. října 170
1. října 2002 České Budějovice Hotel Gomel, Pražská 14
2. října 2002 Ústí nad Labem Hotel Bohemia, Mírové nám. 6
3. října 2002 Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

PROGRAM SEMINÁŘE:

8.30 hod Prezentace
9.00 hod Zahájení, odborné přednášky

Prof. Ing. Josef Olehla, CSc.
Tepelná pohoda - cíl vytápění a klimatizace

Doc. Ing. Josef Patočka, CSc.
Energetická bilance vytápěné místnosti jako fyzikální základ nového přístupu k poměrovému měření a rozdělování úhrady za vytápění

Ing. Petr Strádal
Spravedlivé, fyzikálně zdůvodnitelné a uživatelem bytu laicky kontrolovatelné rozúčtování celkových vytápěcích nákladů domu na jednotlivé byty (místnosti)

Ing. Zdeněk Vitamvás, CSc.
Teoretické a provozní výsledky porovnání nejpoužívanějších systémů poměrového měření

Doc. Ing. Josef Patočka, CSc.
Základní energetické souvislosti mezi pojmy
- centrální regulace
- individuální regulace
- zateplování z pohledu projektanta, provozovatele centrálního vytápění, uživatele bytu
- legislativa a poměrové měření

13.00 hod Závěr semináře

V programu semináře je počítáno s prostorem pro diskusi a s přestávkou na občerstvení.


PODMÍNKY ÚČASTI:
1. Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

2. V případě Vašeho zájmu o účast na semináři odešlete vyplněnou přihlášku obratem, nejpozději však 7 dní před seminářem, na který se přihlašujete, na adresu Společnosti pro techniku prostředí. Uvítáme i dotazy, na které odpovíme v rámci semináře.

3. Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel.: 02/21082353
fax: 02/21082201
(od 22.9.: 221 082 353, 221 082 201)
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama