Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Balkonový zástrčný žlab pro odvodnění malých ploch

RHEINZINK – balkonový zástrčný žlab nevyžaduje použití žlabových háků. Na okapovou hranu se pomocí kotvících prvků připevní v přímé linii lišta s drážkou ve tvaru C profilu v požadovaném sklonu.

RHEINZINK –balkonový zástrčný žlab

Pro odvodnění malých ploch, balkonů, altánů, stříšek nebo přístřešků jsou určeny žlaby o malém průřezu. Často je však jejich montáž pomocí tradičních žlabových háků komplikovaná, časově i finančně náročná a pro investora neestetická. Pro takové případy máme řešení: RHEINZINK –balkonový zástrčný žlab, který nevyžaduje použití žlabových háků.

Žlaby se tradičně upevňují do jednotlivých žlabových háků, které je nutno na okapní hranu připevnit vruty nebo hřebíky. Právě u balkonů je tento druh montáže velmi komplikovaný. Abychom se dostali pod izolaci k betonovému podkladu, musíme odstranit dlaždice při krajích balkonu a po provedení klempířských prací je znovu odborně položit.

Systém RHEINZINK -balkonový zástrčný žlab je praxí ověřený upravený běžný hranatý žlab o jmenovité velikosti 200 mm. Samonosný žlabový profil umožňuje montáž bez použití žlabových háků. Na okapovou hranu se pomocí kotvících prvků připevní v přímé linii lišta s drážkou ve tvaru C profilu v požadovaném sklonu. Žlabový profil se otevřenou stranou nasadí šikmo na spodní ohyb C profilu a lehkým tlakem se zastrčí. Žlabový profil a C profil jsou navzájem přizpůsobeny tak, že zajišťují vzájemné spojení. Tento systém je možné kombinovat se standardním příslušenstvím hranatých žlabů o jmenovité velikosti 200 mm.


RHEINZINK -systém otočných háků

Stejný C profil se používá při montáži systémových otočných žlabových háků. Podokapní půlkulaté žlaby se obvykle připevňují pomocí žlabových háků. Žlabové háky se zpravidla montují v závislosti na rozteči krokví. Jejich rozmístění a patřičné připevnění může být kvůli obtížné přístupnosti, typu krytiny nebo nevhodné konstrukci okapnice náročné

RHEINZINK -systém otočných háků značně zjednodušuje montáž a tím šetří čas a náklady uživatele. Skládá se z montážního C profilu a ze žlabových otočných háků o jmenovité velikosti 280 a 333 mm. Montážní C profil se pomocí kotvících prvků v daném sklonu připevní v místech u okapové hrany. Žlabové háky se jednoduchým vsunutím a pootočením upevní na libovolném místě lišty. Žlab se zatlačí do výstupku na přední a zadní části žlabového háku. V případě, že konce krokví neprobíhají v přímé linii nebo jsou seříznuté v pravém úhlu ke sklonu střechy, je k dispozici lištová kotva. Tato kotva se vsune do libovolného otvoru C profilu a připevní se na krokev ze strany.

RHEINZINK -systém otočných háků nám umožňuje dodatečnou montáž odvodňovacího systému a také montáž odvodňovacího systému při rekonstrukcích v případě, že není potřeba rozebírat stávající krytinu. RHEINZINK -žlabový otočný hák je zkoušen dle normy ČSN EN 1462 a je zařazen do nosné třídy H, pro vysoké zatížení a tím se značně zvyšuje nosnost a spolehlivost odvodňovacího systému např. v horských oblastech.

RHEINZINK - sběrač dešťové vody T

ento výrobek slouží k využívání dešťové vody z odvodňovacího systému. Zachytávání a využívání dešťové vody představuje hospodárnou možnost šetření cenných zdrojů pitné vody.

RHEINZINK -sběrač dešťové vody byl vyvinut pro snadné a efektivní zachycení dešťové vody. I dodatečná montáž je velmi jednoduchá. Vyříznutím částí svodu o průměru 100 mm o délce cca 300 mm se sběrač dešťové vody snadno nasadí na stávající kruhový svod ve výšce, ve které potřebujeme mít maximální výšku hladiny vody ve sběrné nádobě. Vnitřní sběrná část tohoto produktu je konstruována tak, že minimálně 60 % protékající vody je kruhovým svodem zachyceno a přivedeno k rychlospojce. Zbytkové množství vody je současně s většími nečistotami (např. z listnatých stromů) odvedeno dále kruhovým svodem. Sběrná nádoba nemusí být umístěna přímo u kruhového svodu, ale lze ji umístit do větší vzdálenosti. Propojovací délka hadice může být až 5 m.


RHEINZINK ČR, s.r.o.
logo RHEINZINK ČR, s.r.o.

RHEINZINK je výrobce značkového titanzinku pro střechy, fasády a odvodňovací systémy. Přírodní titanzinek RHEINZINK vyniká kvalitou a bezúdržbovostí, nemusí se natírat. K dalším přednostem materiálu patří dlouhá životnost, ohleduplnost k životnímu ...

 
 
Reklama