Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozšření systému pro oceňování stavebních a montážních prací Callida s.r.o.

Firma Callida, s.r.o. rozšířila systém pro oceňování stavebních a montážních prací euroCALC 3 o modul Harmonogramy, umožňující časové plánování stavby.

Firma Callida, s.r.o. rozšířila systém pro oceňování stavebních a montážních prací o modul Harmonogramy, umožňující časové plánování stavby. Přínosem je ve fázi získávání stavební zakázky pro obchodníky či rozpočtáře (obchodní harmonogramy) i ve fázi realizační pro výrobní ředitele či stavbyvedoucí (realizační harmonogramy).

Obchodní harmonogramy

Vytvoření obchodního harmonogramu v systému euroCALC 3 je otázkou několika minut. Pokud stavební firma ve fázi získávání zakázky potřebuje k nabídkovému rozpočtu přiložit také časový harmonogram postupu prací či rozložení finančních prostředků v čase, může jednoduše nabrat položky přímo ze zakázky ve formě jednotlivých událostí a v rámci harmonogramu je podle potřeby přesunout či upravit. Navíc může využít předdefinovaných šablon pro různé typy staveb. Obchodní harmonogramy jsou svou koncepcí určeny pro obchodní ředitele, obchodníky, rozpočtáře a další pracovníky, kteří potřebují rychle a jednoduše vytvořit časový postup prací, libovolně strukturovat události nezávisle na členění výchozího rozpočtu a výsledný plán vytisknout.

Realizační harmonogramy

Detailně a pečlivě sestavený harmonogram je ve fázi realizace stavby klíčovým pracovním nástrojem. Především jej ocení výrobní ředitelé, kteří mohou jednoduše získávat aktuální informace průřezově za všechny realizované zakázky, efektivně plánovat využívání prostředků na více stavbách či mít pod kontrolou plán očekávaných nákladů. Pro projektové manažery a stavbyvedoucí představují realizační harmonogramy nástroj na operativní řízení stavby.

Ve spojení s fakturací umožňuje velmi snadno postupně „odřezávat“ již dokončené činnosti a soustředit se v každém okamžiku výstavby na probíhající práce a plánované události. Dokáže zachytit reálný vývoj zakázky v čase a poskytovat cenné informace pro rozhodovací procesy spojené s nákladovým řízením stavby.

  • rozvržení plánovaných nákladů a výnosů do času
  • provázanost s původním rozpočtem i s čerpáním zakázky
  • limitky nákladů v čase
  • zachycení aktuálního stavu rozpracovanosti na stavbě k určitému datu
  • efektivní práce se zbytkovým rozpočtem

Manažerské nástroje

Koncepce systému euroCALC umožňuje poskytovat zajímavé přehledové informace ve formě kontingenčních tabulek a grafů. Lze si rychle zobrazit finanční plán, rozložení plánovaných nákladů v čase či plánovaný počet nasazených pracovních sil.

Harmonogramy jsou k dispozici ve formě rozšiřujícího modulu (plug-in) ke všem programovým sestavám oceňovacího systému euroCALC 3. Toto modulové řešení ocení především rozpočtáři, přípraváři či další stavbaři, kterým umožní libovolně rozšiřovat využívaný oceňovací program podle rozsahu svých pracovních činností.

Další informace jsou k dispozici na http://www.callida.cz.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama