Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavba referenčního domu společnosti RECIFA

Byla zahájena stavba referenčního domu společnosti RECIFA, a.s. v Žežicích u Příbrami. Dům je pozoruhodný především svými použitými materiály. Jeho základová deska je postavena z recyklovaných lahví.

Dlouho jsem přemýšlel, jaký materiál použít. Důležitá pro mě byla nejen kvalita, ale i cena. Nikdy bych si nemyslel, že zrovna já budu jednou stavět z odpadu,“ říká investor Josef Coník a dodává: „Pěnové sklo REFAGLASS, které je ze skleněných střepů vyrobeno, mě však přesvědčilo. Díky své struktuře má vynikající technické vlastnosti. Je to výborný izolant, nepropustí vodu, zabraňuje zamrzání a například oproti konkurujícímu polystyrenu je absolutně nehořlavé. Navíc je téměř čtyřnásobně levnější.

Konkrétně bude na dům v Žežicích použito 70m3 štěrkového pěnového skla na stavbu základové desky a 12m3 na terénní úpravy.

Na slavnostní zahájení stavby základové desky byla pozvána odborná i široká veřejnost. „Zájemci si materiál mohli osahat a dokonce si sami vyzkoušeli hutnění plochy,“ říká Oldřich Suldovský, vedoucí prodeje společnosti RECIFA a dodává: „Vzhledem k tomu, že pěnové sklo je lehké, není ke stavbě zapotřebí žádné těžké techniky.

Pěnové sklo REFAGLASS bylo použito i jako lehčený násyp na stropní desku 1. podzemního podlaží a jako izolační materiál pro zelenou střechu budovy FILADELFIE BB Centra, jedné z nejmodernějších administrativních budov v Praze.O společnosti:
Společnost RECIFA a.s., se soustřeďuje na separaci a recyklaci druhotných surovin. V oblasti zpracování odpadů z papírů, plastů a skla se řadí k nejvýznamnějším zpracovatelům v České republice. Na českém trhu působí již od roku 1995, kdy zahájila svoji činnost likvidací separovaného odpadu z kontejnerů. Separovaný odpad je tříděn a zpracováván na vlastní lince. Tato třídící linka je schopna zpracovat až cca 12 000 t/ rok. RECIFA a.s., je jediným českým výrobcem pěnového skla v České republice. Prodává jej pod značkou REFAGLASS.
Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovatelného skla. Má výborné technické vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Díky své vnitřní struktuře je pěnové sklo REFAGLASS vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, odolné vůči vnějším materiálům a především nehořlavé. Jeho použití je vhodné do všech druhů staveb, kde snadno nahradí zastaralé typy izolačních materiálů, které jsou z větší části vyrobeny z ropných látek, což jejich použití značně limituje. Pěnové sklo REFAGLASS je oproti těmto materiálům izolační materiál budoucnosti. Je stoprocentně ekologický a znovu recyklovatelný.

 
 
Reklama