Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Viessmann získal německou cenu za udržitelnost za „příkladnou efektivitu využívání zdrojů“ pro rok 2013

Třetí vyznamenání výrobce topné techniky v řadě. Porota ocenila aktivity firmy ve tvorbě celého hodnototvorného řetězce.

Porota zdůvodňuje udělení ceny takto: „Viessmann v celém výrobním a hodnototvorném třetězci úspěšně etabloval opatření k ochraně zdrojů, efektivnímu využití surovin a energie. Projekt Efektivita Plus realizovaný v rámci strategie trvalé udržitelnosti je hlavním projektem podniku ve věci efektivního využívání zdrojů, ochrany klimatu a zajištění zaměstnanosti.“ Německá cena za udržitelnost byla předána v pátek večer během slavnostní akce v Düsseldorfu. Je to třetí vyznamenání v řadě pro výrobce topné techniky, po cenách za nejudržitelnější výrobu a nejudržitelnější značku.

Již dnes je dosaženo politických cílů zaměřených na energii a ovzduší pro rok 2050

V hlavním sídle firmy v Allendorfu (Eder) byla snížena spotřeba fosilních energií o dvě třetiny a množství vyloučeného CO2 kleslo o více než 80 %. Firma Viessmann tak prokázala, jak lze úsporou fosilních energií (zvýšení efektivity) a využitím obnovitelných energií (substituce) již dnes dosáhnout politických cílů stanovených pro rok 2050, které jsou zaměřeny na energii a ovzduší. A to pomocí techniky dostupné na trhu. Energetickým controllingem v energetickém kokpitu (energetický status v reálném čase) se v oblasti výroby a správy neustále optimalizuje energetická efektivita a spotřeba.

Představeno 40 inovačních produktů

Viessmann kromě toho neustále pracuje na vývoji energeticky úsporných efektivních produktů a důsledně sleduje životní cyklus produktu. V březnu 2013 bylo například představeno 40 inovačních produktů, které přispívají ke snížení využité energie země v oblasti budov až o 30 % i k decentralizaci dodávek energií a tím ke stabilitě sítě. Firma Viessmann si dokázala vytvořit trvalou konkurenční výhodu. Produkty Viessmann mají dlouhou, více než dvacetiletou životnost na základě vyšší kvality a firma dokáže po celou dobu jejich používání zajistit náhradní díly. Linie výrobků se rozlišují podle stupně vybavení a nikoliv podle rozdílného stupně využití energie nebo emise spalin. Proto i zákazníci s omezenými finančními možnostmi získávají přístup k efektivní topné technice s nízkým obsahem emisí.

Zpětné přivedení cenných surovin

Všechny produkty lze z více než 90 % recyklovat. Aby se zaručilo rozložení a příprava starých zařízení prostřednictvím certifikovaných odborných firem zabývajících se likvidací a zpětným přivedením surovin do výrobního oběhu, byl již roku 1995 ve spolupráci s poskytovatelem služeb EGR GmbH zaveden pro stará zařízení systém zpětného přivedení „Viessmann EGR“. Iniciace „Aliance pro trvalou udržitelnost“, on-line platforma pro sdružování informací o trvale udržitelném vybavení budov a CO2 neutrálním zásobování budov byla dalším krokem na cestě k dlouhodobému cíli společnosti Viessmann. Tímto cílem je zakotvit principy trvale udržitelného rozvoje ve všedním dni společnosti.

Vzor pro odvětví

Porota hodnotí firmu takto: „Viessmann představuje s ohledem na efektivitu využitých zdrojů vzor pro své odvětví. Zaujme zejména dlouhá životnost produktů, možnost opravy díky zajištění náhradních dílů, recyklovatelná konstrukce a s ní spojená možnost demontáže i inovační systém zpětného přivedení.“

O firmě Viessmann

Viessmann Group je jedním z předních mezinárodních výrobců systémů topné techniky. Rodinný podnik založený v roce 1917 zaměstnává kolem 10 600 pracovníků, hromadný obrat činí 1,89 miliardy eur.

S 27 výrobními společnostmi v 11 zemích, s prodejními společnostmi a zastoupeními v 74 zemích a 120 prodejními pobočkami po celém světě má Viessmann mezinárodní zaměření. 54 % obratu připadne na zahraničí.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.