Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozpočtování pro začátečníky a Oceňování stavebních prací

Firma Callida otevřela nové termíny žádaných vzdělávacích kurzů Rozpočtování pro začátečníky a Oceňování stavebních prací. Kurzy jsou nezávislé na rozpočtovém programu, se kterým účastníci pracují.

Firma Callida, s.r.o. otevřela nové termíny žádaných vzdělávacích kurzů Rozpočtování pro začátečníky a Oceňování stavebních prací. Kurzy jsou nezávislé na rozpočtovém programu, se kterým účastníci pracují. Na oba kurzy lze zažádat u příslušného Úřadu práce také dotaci z programu „Vzdělávejte se“. Dotace je určena pro mimopražské firmy.

Kurz Rozpočtování pro začátečníky je vhodný pro všechny začínající rozpočtáře, absolventy nebo další profesní odborníky, kteří potřebují získat kvalitní základy v rozpočtování stavebních prací. Účastníci během čtyř dnů sestaví kompletní stavební rozpočet rodinného domu podle projektové dokumentace. Postupně se seznámí se základy rozpočtování stavebních prací s důrazem na tvorbu položkového rozpočtu a vytváření výkazu výměr (podlahy, izolace, úpravy povrchu, vodorovné a svislé konstrukce, přesuny hmot, zemní práce, komunikace, vedlejší rozpočtové náklady a další). Jednotlivá témata jsou probírána formou praktických postupů, doplněných o konkrétní příklady z praxe. Předpokládá se alespoň středoškolské vzdělání v oboru stavebnictví.

Pro zájemce z Moravy či Vysočiny je kurz nově otevřený také v Třebíči v termínu 30. 9., 7. 10., 14. 10. a 21. 10. 2010.
K dispozici jsou rovněž volná místa v Praze v termínu 1., 8., 15. a 22. 10. 2010.

Pro pokročilejší rozpočtáře a kalkulanty je připraven navazující velmi oblíbený kurz Oceňování stavebních prací, pod vedením zkušené a uznávané rozpočtářky Heleny Kalivodové. Třídenní vzdělávací kurz proběhne v Praze v termínu 25. - 27. 10. 2010. Osnova tohoto pokročilého kurzu volně navazuje na kurz Rozpočtování pro začátečníky. Kurz je zaměřen na další prohloubení znalostí v oblasti jednotlivých typů oceňování, kalkulačních vzorců, kalkulace přímých a nepřímých nákladů, sestavování rozpočtů, kalkulací nákladů atd.
Další informace jsou k dispozici na http://www.callida.cz.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama