Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Izolační materiály

Izolační materiály z PIR vykazují lepší parametry než z PUR, například: zvýšená odolnost proti ohni, lepší izolační vlastnosti, vyšší stabilita rozměrů, vyšší pevnost v tlaku.

Polyuretanové produkty mají mnoho použití. Přes 75% celosvětové spotřeby polyuretanových produktů je ve formě pěn. Tvrdé a měkké typy polyuretanových pěn pokrývají zhruba stejný podíl na trhu. V obou případech je pěna obvykle používána spolu s jinými materiály.

Co je to PUR pěna

Polyuretanová pěna je makromolekulární materiál převážně na organické bázi. Vzniká vzájemnou exotermní reakcí polyadicí diphenyldiisocyanátu a směsí vícesytných polyéter a polyester alkoholů, aktivátorů, katalyzátorů, stabilizátorů, retardérů hoření, vody a pomocných nadouvadel. Vznikající polyuretanová hmota se napěňuje a vytváří uzavřenou mikroskopickou buněčnou strukturu, díky které má výsledná PUR pěna výborné tepelněizolační a hydroizolační vlastnosti. Chemickým složením jednotlivých komponent lze ovlivňovat časový průběh chemické reakce, respektive způsob zpracování a především výsledné mechanické vlastnosti - objemovou hmotnost, pevnost v tlaku a další parametry. PUR pěny vyráběné v současnosti již neobsahují freony.

Rozdíl mezi PIR a PUR

Materiál PIR je tvořen kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb, zatímco PUR obsahuje především uretanové vazby. Na rozdíl od materiálu PUR se při výrobě PIR uplatňují kromě přebytečného izokyanátu také polyesterové polyoly, které zapadají do jeho prstencové struktury. Izolační materiály z PIR tak vykazují lepší parametry, jako jsou například: zvýšená odolnost proti ohni, lepší izolační vlastnosti, vyšší stabilita rozměrů, vyšší pevnost v tlaku.

Podle údajů výrobce:
  • souč.tep.vodivosti Lambda,u 0,023 W/mK
  • Měrná tep.kapacita Cu 1400 J/kgK
  • Objemová hmotnost Ro,u 35 kg/m³
  • faktor difúzního odporu Mi,u 5000
  • Dlouhodobá teplotní použitelnost +90°C/-20°C, nasákavost do 0,9%, krátkodobá použitelnost +250°C
  • Vysoký stupeň zatížení v tlaku ≥ 150 kPa a v tahu ≥ 40 kPa
  • Doporučeno pro poché střechy
  • Rozměr : 1200 x 600 (2400 x 600) mm, v 8 tloušťkách od 0,06 do 0,20 m

puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR
logo puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR

Vyrábíme PUR/PIR tepelné izolace z tvrdé polyuretanové pěny. Polyuretan od německého výrobce Puren vhodný pro zateplení šikmé střechy nad krokvemi, ploché střechy, podlahy i fasády. Vyrábíme PIR izolace vhodné pro nízkoenergetický a pasivní dům.

 
 
Reklama