Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář "Speciality v oceňování staveb - o drobnostech, které mohou rozhodnout"

Hledáte úspory ve Vašich stavebních rozpočtech? Přihlaste se na seminář "Speciality v oceňování staveb" a dozvíte se, kde hledat a jak tyto položky oceňovat. Seminář proběhne 29. 6. 2010 v Praze.

Hledáte úspory ve Vašich stavebních rozpočtech? Přihlaste se na seminář "Speciality v oceňování staveb" a dozvíte se, kde hledat a jak tyto položky oceňovat. Seminář proběhne v úterý 29. 6. 2010 v Praze.
Na konkrétních ukázkách stavebních rozpočtů se účastníci seznámí, co s náklady stavby udělají nekalkulované položky a naučí se, jakým způsobem tyto položky řešit. Dále se dozvědí jak na materiálové specifikace, oceňování subdodávek či jak oceňovat přesuny hmot. Stavební rozpočty obsahují i další speciality, které budou na semináři vysvětleny, zejména jak řešit procentuální přirážky, náklady na umístění stavby či jak se mění skladby nákladů ceníkových položek a mnoho dalších odborných témat, se kterými se rozpočtáři a kalkulanti setkávají, když oceňují stavební rozpočty.
Odborný seminář proběhne formou stručné přednášky, praktických příkladů z praxe a diskuse. Povede jej zkušená rozpočtářka Helena Kalivodová z firmy Questima, která se ve své praxi především zaměřuje na cost management, sestavování výkazů výměr pro výběrová řízení, sestavuje rozpočty a kalkulace pro stavební projekty pro investory i dodavatele a současně se věnuje vedení vzdělávacího kurzu Oceňování stavebních prací a dalších odborných konferencí.
Na semináři budou mít účastníci prostor na konkrétní dotazy k tématům a dalším oblastem ze zpracovávání stavebních rozpočtů. Seminář je nezávislý na rozpočtovém programu, který účastníci při své práci používají. Účast na semináři je přínosem zejména pro rozpočtáře, kalkulanty, přípraváře, projektanty, manažery a pracovníkům státní správy.
Seminář připravila firma Callida, s.r.o. ve spolupráci s firmou Questima, s.r.o. Proběhne v úterý 29. června 2010 v Konferenčním centru City v Praze 4. Přihláška a další informace jsou k dispozici na http://www.callida.cz nebo na emailu seminar@callida.cz.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama