Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozpočtový systém euroCALC 3 využije investor, jeho dodavatel stavby a technický dozor

Rozpočtový program euroCALC 3 představuje optimální nástroj pro předávání informací o stavbě mezi investorem, dodavatelem a technickým dozorem. Investor má stálý přehled o financování stavby.

Rozpočtový program euroCALC 3 představuje optimální nástroj pro předávání informací o stavbě mezi investorem, dodavatelem a technickým dozorem. Investor má stálý přehled o financování stavby, náklady může pomocí manažerských nástrojů v systému euroCALC 3 průběžně kontrolovat a řídit. Prostřednictvím služby euroCALC Remote investor přistupuje k rozpočtovému systému euroCALC přes internet a on-line kontroluje své investice. Zároveň jeho dodavatel doplňuje data přímo na stavbě do rozpočtů stavebních prací. Dochází tak k velmi efektivnímu předávání aktuálních informací mezi investorem, generálním dodavatelem stavby a technickým dozorem.
V systému euroCALC 3 je připraveno mnoho nástrojů pro manažerské analýzy vytvořených a realizovaných stavebních zakázek, pomocí kontingenčních tabulek a grafů. Stačí si vybrat požadované parametry (fáze zakázky, období realizace, místo staveniště apod.) a euroCALC okamžitě zobrazí cenné informace napříč zakázkami. Pokud investor potřebuje porovnat finanční plán stavby se skutečností (soupisem odčerpaných prací a dodávek), využije k tomu prohlížecí režim, v němž rychle zjistí stav aktuálně čerpané stavební zakázky. Srovnávání může investor provádět buď za daný měsíc, nebo kumulativně, a to jak z hlediska cen, tak formou srovnávacích grafů. Flexibilita a moderní technické řešení systému euroCALC umožňuje investorovi stále pracovat s celou zakázkou. Může se na cenu stavební zakázky dívat nejen z pohledu celého nebo jednotlivých objektů, ale také za jednotlivé oddíly (zemní práce, nosné konstrukce aj.) ze všech nebo vybraných objektů v zakázce. Pokud navíc vzájemně prohodí úrovně členění zakázky objekt/oddíl, získá stavební rozpočet, kde pod příslušným oddílem nalezne seznam objektů obsahující položky dotyčného oddílu. Když úplně zruší třídění podle objektu, získá celkovou výměru (a cenu) za položku.
Rozpočtový program euroCALC 3 poskytuje mnoho dalších nástrojů a možností pro efektivní řízení stavebních zakázek (poptávání a vyhodnocování nabídek, generování smluvních dokumentů z poptávek, zobrazení a úprava rozhodujících nákladů – pravidlo 80/20 v zakázce, poptávkách a v limitkách, vlastní rozpočtové ukazatele pro rychlé ocenění zakázek, evidence (sub)dodavatelů u čerpaných položek aj.).
Další významnou výhodou služby přes internet je provozování systému euroCALC bez počátečních investic. Přístup k nejvyšší programové sestavě euroCALC Enterprise, oceňovacím podkladům (včetně skladeb nákladů) v aktuální cenové úrovni a službám je řešen formou paušálních poplatků (ročních, pololetních, kvartálních či měsíčních). Tato volnost umožňuje stavebním firmám rozložit své náklady v čase.
Službu euroCALC Remote provozuje firma Callida, s.r.o. Další informace jsou k dispozici na www.rozpoctovani-online.cz, včetně možnosti on-line diskuse.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama