Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozpočtování pro začátečníky aneb Škola pro rozpočtáře

Firma Callida, s.r.o. otevřela nový a v ČR jedinečný vzdělávací kurz "Rozpočtování pro začátečníky". Je určen začínajícím rozpočtářům, absolventům a dalším profesním odborníkům.

Rozpočtování pro začátečníky aneb Škola pro rozpočtáře
Firma Callida, s.r.o. otevřela nový a v ČR jedinečný vzdělávací kurz „Rozpočtování pro začátečníky“ již v měsíci červnu. Je určený všem začínajícím rozpočtářům, absolventům nebo dalším profesním odborníkům, kteří potřebují získat kvalitní základy v rozpočtování stavebních prací.
Účastníci se během čtyř následujících pátků krok za krokem seznámí se základy rozpočtování stavebních prací s důrazem na tvorbu položkového rozpočtu a vytváření výkazu výměr (podlahy, izolace, úpravy povrchu, vodorovné a svislé konstrukce, přesuny hmot, zemní práce, komunikace, vedlejší rozpočtové náklady a další).
Lektorem kurzu je zkušená rozpočtářka Ing. Jana Píclová ze společnosti Project Management Service, která bude jednotlivá témata probírat formou praktických příkladů, např. i v rozpočtovém systému euroCALC 3. Účastníci kurzu navíc získají čtyři lekce e-learningu, které propojují jednotlivé školicí dny a umožňují přípravu na následující probíraná témata. Na tvorbě kurzu pro rozpočtáře se dále podílela Ing. Dana Čápová, PhD. z Fakulty stavební ČVUT a další zkušení rozpočtáři, kteří jsou zárukou kvality obsahové náplně kurzu i jeho vedení.
Kurz Rozpočtování pro začátečníky je softwarově nezávislý, není podstatné, jaký rozpočtový program účastníci používají při své práci rozpočtáře.
Na kurz Rozpočtování pro začátečníky navazuje dlouhodobě nejnavštěvovanější třídenní kurz Oceňování stavebních prací, pod vedením zkušené a uznávané rozpočtářky Heleny Kalivodové. Osnova tohoto pokročilého kurzu je zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti jednotlivých typů oceňování, kalkulačních vzorců, kalkulace přímých a nepřímých nákladů, sestavování rozpočtů, kalkulací nákladů a mnoho dalšího. Kurz Oceňování stavebních prací je rovněž nezávislý na rozpočtovém systému.
Další informace jsou k dispozici na www.callida.cz.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama