Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozpočtový systém euroCALC 3 krabicově, projektově či přes internet

Stavební firmy, projekční kanceláře, developerské firmy či samostatní rozpočtáři mohou využívat rozpočtový program euroCALC 3 zaměřený na oceňování staveb a stavebních prací.

Stavební firmy, projekční kanceláře, developerské firmy či samostatní rozpočtáři mohou využívat rozpočtový program euroCALC 3 zaměřený na oceňování staveb a stavebních prací.
Oceňovací systém euroCALC 3 je možné nasadit třemi možnými způsoby podle konkrétních činností či požadavků stavební firmy či rozpočtáře. Zatímco realizační stavební firma vystačí se standardním „krabicovým“ řešením pro své stavební zakázky, pro společnosti se specifickým zaměřením lze oceňovací systém nasadit formou projektového řešení „na míru“. Samostatní rozpočtáři nebo menší stavební firmy jistě ocení provozování rozpočtového programu formou služby přes internet. Bez počáteční investice mohou okamžitě vytvářet rozpočty stavebních prací již od 1000 Kč měsíčně (www.rozpoctovani-online.cz).
Současně je rozpočtový program euroCALC 3 přívětivý podle činností jednotlivých profesí. Zatímco rozpočtář potřebuje rychle vytvářet stavební rozpočty, vytvářet výkaz výměr a spolupracovat s Excelem, pro stavbyvedoucí je nutné sledovat vývoj stavby, možnost přistupovat ke stavebním zakázkám přímo ze svého pracoviště a zadávat odčerpané finanční prostředky. Manažer ocení rychlé získávání informací o všech zakázkách, koordinaci výběrových řízení a získávání údajů pro strategická rozhodnutí.
V prvním čtvrtletí 2010 došlo k dalšímu výraznému rozvoji a optimalizaci oceňovacího systému euroCALC 3. Celkem bylo do systému zpracováno více než 200 požadavků a námětů. K nejvýznamnějším novinkám patří import a export ceny do formátu XC4 (ASPE), možnost aplikovat pravidlo 80/20 na třídící kritéria (např. Objekt/Oddíl), dynamické zobrazování dat v kontingenčním grafu, interpretující průřezové informace o zakázce z kontingenční tabulky či z označených buněk. Přínosem rozpočtového systému euroCALC 3 pro stavební firmy je nejen v efektivním vytváření nabídkových rozpočtů a kalkulací nákladů, ale především je nástrojem na snižování nebo optimalizaci nákladů spojených se stavbou. Zároveň poskytuje cenná data napříč zakázkami, které lze využívat k dalším rozhodnutím a k řízení stavby.
Další informace o oceňovacím systému euroCALC 3 jsou k dispozici na www.callida.cz nebo na www.rozpoctovani-online.cz.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama