Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozpočty staveb od 1000 Kč měsíčně

Pro rozpočtáře a menší stavební firmy je připravena možnost vytvářet rozpočty stavebních prací přes internet v oceňovacím programu euroCALC 3 již od 1 000 Kč měsíčně.

Pro rozpočtáře a menší stavební firmy je připravena možnost vytvářet rozpočty stavebních prací přes internet v oceňovacím programu euroCALC 3 již od 1000 Kč měsíčně. Stavební rozpočty a kalkulace nákladů mohou rozpočtáři a kalkulanti vytvářet z kanceláře či z domova, stačí jim pouze běžný počítač a připojení k internetu.

Výhodou služby euroCALC Remote, provozovanou společností Callida, s.r.o., je přístup k nejvyšší programové sestavě euroCALC Enterprise, oceňovacím podkladům SCI Maxi se skladbou pro pozemní stavitelství, bez investic a dalších provozních nákladů. Navíc odpadá starost o provoz, správu, údržbu, zabezpečení a aktualizace programu a dat.

Rozpočtový program euroCALC poskytuje pro práci rozpočtáře užitečné funkce (výkaz výměr, export do Excelu, nástroj na zobrazení a úpravu rozhodujících nákladů, příznaky k položkám, filtrovací a vyhledávací možnosti a mnoho dalšího). Stavební firma při oceňování stavební zakázky uplatní také další funkcionality (import z Excelu, šablony zakázek, nástroje pro kontrolu zakázky, rozpočtové ukazatele, stavební poptávky, vyhodnocování nabídek, položkové i hromadné čerpání aj.).

V současné době využívá oceňovací program euroCALC přes 1500 rozpočtářů, kalkulantů, stavbyvedoucích, přípravářů a manažerů, kteří jej využívají na rozpočtování staveb a stavebních prací, plnohodnotně se zúčastňují výběrových řízení o veřejné zakázky či získávají přehledové informace napříč všemi stavebními zakázkami.

Více informací o službě euroCALC Remote Standard, průvodce službou, zkušenosti uživatelů, otázky a odpovědi lze získat na www.rozpoctovani-online.cz.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama