Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

S čím vstupují na kodaňský summit další země

Začalo 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu. Mnoho zemí předem avizovalo, s jakými návrhy snížení emisí CO2 do Kodaně pojedou.

Čína

Peking slíbil, že do roku 2020 sníží emise CO2 na jednotku HDP až o 45 % oproti roku 2005. Vzhledem k očekávanému růstu čínské ekonomiky se emise budou ve skutečnosti zřejmě dále zvyšovat, ovšem pomalejším tempem. Podle agentury China daily, odvolávající se na akademickou studii, bude toto snížení vyžadovat investice až do výše 30 miliard dolarů ročně, aby byl tento cíl splněn.

USA

Americký prezident přiveze nezávazný příslib, že USA, druhý největší producent emisí CO2, sníží emise skleníkových plynů do roku 2020 o 17 % ve srovnání s rokem 2005. Do roku 2025 by snížení mělo činit 30 a do roku 2030 pak 42 procent, opět ve srovnání s rokem 2005. Uvedené sedmnáctiprocentní snížení odpovídá postoji Sněmovny reprezentantů USA, která toto číslo stvrdila při červnovém schvalování návrhu nového emisního zákona. Předloha je nyní v Senátu. Příslušný senátní výbor doporučil schválit redukci o 20 procent.

Další země

Japonsko chce snížit emise CO2 o 15 % podle roku 2005, Kanada o 20 % k roku 2006, Norsko o 30 % oproti roku 1990. Rusko se chce zavázat ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 25 procent oproti stavu v roce 1990. Řekl to předseda Evropské komise José Barroso po skončení summitu EU-Rusko ve Stockholmu. Tropické země přislíbily snížit emise pocházející z odlesňování. Například Indonésie chce snížit příspěvek o 26 %, Brazílie o 80 %. Indie je ochotna se zavázat ke snížení o 20 až 25 % emisí skleníkových plynů na jednotku HDP do roku 2020 ve srovnání s úrovní v roce 2005. Toto pak znamená, že absolutní hodnota emisí vzroste, avšak závislost na fosilních palivech bude klesat.
V neděli 6. 12. slíbila Jihoafrická republika, že sníží emise skleníkových plynů o 34 % do roku 2020 a o 42 % do roku 2025. Vzhledem k předchozím prohlášením této země se jedná o velice vstřícný krok. JAR slib podmínila širší mezinárodní dohodou a poskytnutím finanční a technologické pomoci, napsala agentura Reuters.

Evropa

Evropská unie se již loni v březnu zavázala, že sníží do roku 2020 objem emisí o 20 procent a zvýší podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na pětinu. Evropská komise předpokládá, že bohatší část světa bude muset po roce 2012 nejchudším zemím přispívat zhruba 100 miliardami eur (zhruba 2,6 bilionu korun) ročně.

České průmyslníky zatím šance, jež skýtá byznys spojený s ochranou klimatu, nechávají chladnými. "Je nutné vzít při snaze o snižování emisí v potaz současné technologické a finanční možnosti. V tuto chvíli nevíme, co se v Kodani dohodne, a zda tato rozhodnutí budou politická, či právně závazná," říká tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Milan Mostýn.
Zdroj týdeníku Ekonom blízký Úřadu vlády ČR uvádí: "Dohoda v Kodani a aktivita redukce emisí skleníkových plynů obecně je naším průmyslem vnímána velice opatrně, spíše kriticky. Je to zčásti proto, že k nám zatím nepronikl boom "zelených" a úsporných technologií, ale také proto, že u nás se elektřina vyrábí hlavně z uhlí."

Zdroj: Anopress, ČTK, Ekonom, E15, iHNed, Metro

 
 
Reklama