Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

S čím vstupuje na kodaňský summit Česká republika

"V Kodani budeme jednat paralelně v duchu mandátu, který si odsouhlasila celá Evropská unie," řekl pro deník Metro ministr životního prostředí Jan Dusík. "To znamená, že naším společným cílem je právně závazná dohoda, která zajistí, že se globálně neoteplí více než o dva stupně Celsia.
Samozřejmě, že nejvíce pocítí změny hlavně velké firmy. V závěsu za nimi to ale pocítí všichni lidé. Do systému emisního obchodování se nově zařadily nyní i emise leteckých společností. Poprvé v historii i tento druh dopravy bude mít závazky ke snižování emisí skleníkových plynů.
V zásadě je to tak, že budou platit poplatek za překonanou trasu podle toho, kolik vypustí emisí. A ten poplatek půjde do systému, díky kterému se budou emise postupně snižovat. Letadla se budou i z něj dále modernizovat, budou se také efektivněji využívat letové trasy a podobně.
Všech lidí se určitě dotkne například i vývoj nových aut, jejich alternativních pohonů. Třeba biopaliv a vodíkových článků. Uvažuje se o masivním rozvoji elektromobilů. Produkty se vyvíjejí, technologický průmysl bude muset reagovat na situaci a zájmy států, které budou tlačit na to, aby se růst skleníkových plynů zastavil a snižoval.“

"Naše politika ochrany klimatu ukazuje, že bez nových jaderných elektráren i bez prolomení limitů těžby uhlí dokážeme snížit emise o 40 % ve srovnání s rokem 1990," řekl Hospodářským novinám poslanec a bývalý ministr Martin Bursík. "Použili jsme metodiku konzultační firmy MacKenzie. Kdyby se rozšířil Temelín, můžeme omezit emise ještě víc - o 44 %."

Delegace zastupující Českou republiku na klimatickém summitu OSN v Kodani
Členové delegace jsou experti na problematiku změny klimatu z ministerstva životního prostředí. Vyjednávací tým vede Pavel Zámyslický, ředitel odboru změny klimatu MŽP. Vedoucím delegace je předseda vlády ČR Jan Fischer, mezi členy delegace dále patří např. Martin Bursík, Bedřich Moldán, Libor Ambrozek či Jan Dusík, ministr životního prostředí.

K čemu je v současné době Česká republika zavázána

Česká republika ve věci emisních limitů CO2 podléhá směrnicím Evropské unie.
Směrnice EU nám nařizují ve věci boje s klimatem tři okruhy opatření:
/1/ Kvóty na obnovitelné zdroje elektřiny (Evropská unie přijala závazek, že ČR do roku 2010 má vyrábět 8% a směrnicí 28/2009 do roku 2020 dokonce 13% elektřiny z obnovitelných zdrojů)
/2/ kvóty na biopaliva (Evropská unie nám nařídila směrnicí 30/2003 přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty v objemu 5,75 % do roku 2010)
/3/ daně na uhlovodíková paliva (Evropská unie nařídila směrnicí 96/2003 zavést spotřební daně z uhlí, plynu a elektřiny)

Zdroj: Anopress, Ekonom, E15, iHNed, Metro

 
 
Reklama