Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář "Zateplování staveb v rozpočtech"

Pro velký zájem o seminář "Zateplování staveb v rozpočtech" otevřela firma Callida, s.r.o. další termín tohoto semináře, který proběhne v úterý 8. prosince 2009 v Café Louvre, Národní 22, Praha 1.

Témata semináře jsou úzce zaměřena na sestavování položkových rozpočtů souvisejících se zateplováním staveb, využíváním obnovitelných zdrojů energie (vytápění, teplá voda aj.), věnují se kalkulačním vzorcům či kalkulacím přímých a nepřímých nákladů a mnoha dalším oblastem rozpočtování. Účastníci semináře si rozšíří své znalosti v problematice oceňování staveb, sestavování rozpočtů a kalkulací nákladů.

Jednotlivá témata jsou probírána formou postupů a příkladů přímo z praxe zkušené lektorky a velmi uznávané rozpočtářky Heleny Kalivodové z firmy Questima.
Hostem semináře je Ing. Jan Stahl, vedoucí oddělení metodické podpory GIS, Státní fond životního prostředí.

Seminář je určen rozpočtářům a kalkulantům, projektantům, investorům, manažerům, pro které je znalost cenotvorby stavebních prací a oceňování staveb nezbytná. Přínosem je pro všechny stavební firmy, včetně firem registrovaných v programu Zelená úsporám. Přihláška a další informace jsou k dispozici na www.callida.cz.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama