Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Firma Callida, s.r.o. připravila pro své zákazníky novou formu elektronického vzdělávání e-learning. Uživatelé oceňovacího systému euroCALC 3 mají k dispozici již několik tematických oblastí.

Firma Callida, s.r.o. připravila pro své zákazníky novou formu elektronického vzdělávání e-learning. Uživatelé oceňovacího systému euroCALC 3 mají nyní k dispozici již několik tematických oblastí, zpracovaných tímto způsobem. Kombinace textového výkladu s názornými video ukázkami, zakončené závěrečným testem, umožňuje rozpočtářům a kalkulantům efektivně čerpat nové znalosti bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
Ke studiu stačí pouze oceňovací systém euroCALC 3 a připojení k internetu. Portál je dostupný na adrese http://elearning.callida.cz, kde je možné si spustit ukázkový kurz.
V současné době jsou připravené kurzy zaměřené na operace s položkami, zadáváním výměr a ztratného, filtraci a vyhledávání v mřížce, čerpání položek, poptávání a vyhodnocování nabídek, práci s výkazem výměr, limitkami nákladů a mnoho dalšího. Tento způsob vzdělávání poskytuje studujícím časovou flexibilitu, pružný výběr tematických oblastí, které ke své práci potřebují, kvalitní informace a také dostupnost všude tam, kde je připojení na internet.
Současně je tato forma zajímavá i pro zaměstnavatele, kteří mohou optimalizovat své náklady na školení tím, že platí pouze za nově čerpané znalosti. Pracovníci jsou v případě potřeby ve firmě a zároveň řešení eliminuje jakékoli další náklady na zprovoznění e-learningu v rámci firmy.
Další informace jsou k dispozici na www.callida.cz, včetně představení jednotlivých kurzů a možnosti objednání.
Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama