Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář "Zateplování staveb v rozpočtech“

Pro mimořádný zájem o červnový termín semináře "Zateplování staveb v rozpočtech" , připravila firma Callida s firmou Questima nový termín tohoto odborného semináře, který proběhne 9. září 2009 v Praze.

Pro mimořádný zájem o červnový termín semináře "Zateplování staveb v rozpočtech - nejen na podporu programu Zelená úsporám“, připravila firma Callida, s.r.o. ve spolupráci s firmou Questima, s.r.o. nový termín tohoto odborného semináře, který proběhne ve středu 9. září 2009 v Praze (pasáž U Hájků, Kongresové centrum, Na Poříčí 42, Praha 1).

Témata semináře jsou úzce zaměřena na sestavování položkových rozpočtů souvisejících se zateplováním staveb, využíváním obnovitelných zdrojů energie (vytápění, teplá voda aj.), věnují se kalkulačním vzorcům či kalkulacím přímých a nepřímých nákladů a mnoha dalším oblastem rozpočtování. Účastníci semináře si rozšíří své znalosti v problematice oceňování staveb, sestavování rozpočtů a kalkulací nákladů.

Jednotlivá témata jsou probírána formou postupů a příkladů přímo z praxe zkušené lektorky a velmi uznávané rozpočtářky Heleny Kalivodové z firmy Questima. Druhým lektorem je pan Milan Mandelík z firmy Sanita Servis, který se zaměřuje na oblast využívání solárních systémů a tepelných čerpadel.

Seminář je určen rozpočtářům a kalkulantům, projektantům, investorům, manažerům, pro které je znalost cenotvorby stavebních prací a oceňování staveb nezbytná. Přínosem je pro všechny stavební firmy, včetně firem registrovaných v programu Zelená úsporám. Seminář je nezávislý na oceňovacím systému, který používáte. Přihláška a další informace jsou k dispozici na www.callida.cz.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama