Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Import z MS Excel do systému euroCALC 3 a zpět

Firma Callida připravila v oceňovacím systému euroCALC 3 zásadní novinku - komfortní nástroj pro import rozpočtů z programu MS Excel do systému a následný export cen zpět do původního souboru XLS.

Pro import slepých nebo částečně oceněných rozpočtů z Excelu je v systému euroCALC 3 připraven průvodce, který uživateli pomůže provést všechny potřebné operace.

Uživatel si nadefinuje počet importovaných třídících kritérií (Objekty, Oddíly aj.), do kterých podle různých shodných parametrů hromadně položky zatřídí.

Pokud importovaný soubor obsahuje jednotkové ceny, může je rovněž z Excelu naimportovat nebo může určit, do jakého sloupce budou po ocenění zakázky jednotkové ceny vyexportovány.

Po spuštění importu se podle kódů položek začnou dohledávat a oceňovat položky, které byly v databázi oceňovacích podkladů nalezeny.

Individuálně se dořeší pouze duplicity, jež se zobrazí zvlášť, a položky, které nebyly dohledány.

Těmto položkám je možné nastavit příznak, aby byly snadno rozeznatelné pro další operace.

Po ocenění rozpočtu v systému euroCALC 3 uživatel pouze vyexportuje jednotkové ceny všech položek zpět do původního slepého rozpočtu v Excelu.

Pokud v původním souboru byly použity vzorce, dojde k přepočítání celkových cen položek i celkové ceny celé zakázky. Posledním krokem je zaslání oceněné zakázky zadavateli.

Uživatelům odpadne zdlouhavá práce spojená s úpravou doručených rozpočtů ve formátu XLS nebo s přepisováním položek do rozpočtu. Tím, že po dokončení importu může uživatel určit buňky, do kterých se zpět přenesou jednotkové ceny, může tak rychle a snadno zadavateli vrátit oceněný rozpočet ve shodné struktuře.

Touto novou funkcionalitou získávají uživatelé oceňovacího systému euroCALC 3 významného pomocníka pro efektivní práci se stavebními rozpočty, který je v oblasti rozpočtovacích programů bezkonkurenční. Více na www.callida.cz.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Určujeme tempo a směr v oblasti řízení projektů, jejich přípravy a controllingu. Poskytujeme produkty a služby pro každou fázi životního cyklu stavebních zakázek. Na českém trhu působíme úspěšně více než 25 let. Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme systémy ...

 
 
Reklama