Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nominace na titul Stavba roku 2013

Ve čtvrtek byly v nadaci ABF na Václavském náměstí v Praze vyhlášeny nominace na titul Stavba roku 2013. Tituly budou uděleny 10. října v Senátu ČR u příležitosti 7. ročníku Dnů stavitelství a architektury.

Soutěž Stavba roku je součástí již 7. ročníku DSA (Dny stavitelství a architektury) organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholí slavnostním večerem 10. října 2013 v Senátu Parlamentu ČR.

Dne 10. 10. 2013 bude v Senátu Parlamentu ČR v Praze u příležitosti 7. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy a Cena veřejnosti.

Vypisovatelé soutěže zůstávají Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Soutěž Stavba roku je zahájena a v letošním roce navazuje již 21. ročníkem soutěže. Do letošního 21. ročníku se přihlásilo 54 soutěžních projektů. Do druhého kola soutěže porota vybrala 27 staveb, které osobně během měsíce července navštívila a důkladně prohlédla. Porotou bylo vybráno 16 nominací. Z těch pak bude uděleno 5 titulů Stavba roku (bez rozlišení pořadí).

Aktualizace: 10. října byly uděleny tituly Stavba roku 2013

Oceněné stavby jsou označeny červeně.

Nominované stavby 2013

4. Rekonstrukce odchodního domu PRIOR v Olomouci

Autor: atelier – r, s.r.o., Miroslav Pospíšil
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: CL TRADE a.s.
Vedoucí projektant: Miroslav Pospíšil
Stavbyvedoucí: Lukáš Horuta
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Nominace na titul je udělena za proměnu původně nevzhledného obchodního domu v moderní nákupní galerii se zřetelem k urbanistickému řešení.

 

8. Lean Center, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav

Autor: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Michale Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Vedoucí projektant: Michale Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička
Stavbyvedoucí: Lukáš Zelený
Přihlašovatel: ŠKODA AUTO a.s.
Nominace na titul je udělena za vytvoření ojedinělého výukového centra se zřetelem k organizaci výstavby.

 

9. Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

Autor: Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Statutární město Jihlava
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Nominace na titul je udělena za příkladnou rekonstrukci a dostavbu historických objektů se zřetelem k citlivé rehabilitaci historických detailů.
Udělena Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za příkladnou rekonstrukci historického domu pro vzdělávání v oblasti umění.

 

11. MULTIFUNKČNÍ AULA GONG – rekonverze plynojemu v NKP Dolní Vítkovice

Autor: Josef Pleskot
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní montáže, a.s.
Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
Vedoucí projektant: Josef Pleskot
Stavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce.
Udělena CENA VEŘEJNOSTI. Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování organizovaného prostřednictvím tisku a internetu.

 

12. SC BREDA & WEINSTEIN

Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o., Oldřich Hájek, Laco Fecsu, Olga Kostřížová, Jakub Koníř, Radek Toman, Jaroslav Šafer
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Mint Investments, s.r.o.
Vedoucí projektant: Aleš Marek, Karel Chlupáč, Tomáš Volný
Stavbyvedoucí: Alan Řeháček
Přihlašovatel: BREDA & WEINSTEIN a.s.
Titul Stavba roku 2013 je udělen za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení.

 

14. Proton Therapy Center Praha, Praha 8, Budínova 67/2

Autor: HELIKA, a.s., Pavlína Pospíšilová, Vasil Sobota
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Stavbyvedoucí: Zdeněk Kubec
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělé stavby pro léčebné účely s výjimečnou technologií s výjimečnými stavebními požadavky se zřetelem k urbanistickému řešení.

 

21. Technologické centrum SOMA

Autor: Kokes partners s.r.o., Přemysl Kokeš, Pavel Fajt, Petr Krčál, Kateřina Holancová, Daniel Slavík
Projektant: ai5 s.r.o.
Dodavatel: Pontevia Corp. a.s.
Investor: SOMA spol. s r.o.
Vedoucí projektant: Přemysl Kokeš
Stavbyvedoucí: Kamil Janoušek
Přihlašovatel: Pontevia Corp. a.s.
Nominace na titul je udělena za zajímavou rekonstrukci vysloužilého železobetonového skeletu pro nový průmyslový provoz.

 

28. Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Autor: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Adam Halíř
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o. (stavební část)
Dodavatel: Skanska a.s., divize pozemní stavitelství, závod Čechy 2
Investor: Nadace Partnerství
Vedoucí projektant: Ondřej Hlaváček, Techotg s.r.o.
Stavbyvedoucí: Antonín Maděra, Skanska a.s.
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize pozemní stavitelství, závod Čechy 2
Nominace na titul je udělena za vytvoření ojedinělého pasivního domu se zřetelem k urbanistickým souvislostem a výukové funkci areálu.
Udělena Cena ministra životního prostředí za energetickou úspornost a efektivnost stavby. Cena je udělena za vytvoření ojedinělého pasivního domu se zřetelem k urbanistickým souvislostem a výukové funkci areálu.

 

29. City Green Court

Autor: Richard Meier & Partners, Architects LLp, Richard Meier, FAIA, FRIBA, Managing Partner
Projektant: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Vedoucí projektant: Aleš Papp, CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Martin Kovařík, m3m s.r.o.
Stavbyvedoucí: Henryk Mandrysz
Přihlašovatel: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Nominace na titul je udělena za vytvoření atraktivní administrativní budovy s nevšedním prostorovým řešením se zřetelem k energetickému řešení stavby.
Udělena Cena ministra životního prostředí za ekologickou stavbu. Cena je udělena za vytvoření atraktivní administrativní budovy s nevšedním prostorovým řešením se zřetelem k energetickému řešení stavby.

 

32. Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

Autor: Jindřich Kaněk, ARCHIKA s.r.o.
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí sdružení
Dodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vedoucí projektant: Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s.
Stavbyvedoucí: Josef Tetur, OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vybudování důležité součásti dopravního systému města Brna se zřetelem k netradičnímu řešení Královopolského tunelu se dvěma tunelovými troubami.

 

39. Národní centrum zahradní kultury – zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži

Autor: Antonín Novák, Petr Valenta, Eduard Štěrbák, DRNH architektonická kancelář
Dodavatel: Subterra a.s.
Investor: Národní památkový ústav, ú.p.s. v Kroměříži
Vedoucí projektant: Petr Valenta, Architekti DRNH, s.r.o.
Stavbyvedoucí: Jan Šunka, MBA, Subterra a.s.
Přihlašovatel: Subterra a.s.
Nominace na titul je udělena za vytvoření jednoduchého souboru hospodářských staveb se zřetelem ke kvalitě použití a zpracování dřeva a citlivého zapojení do parkového prostředí.

 

43. LIPA RESORT – APARTHOTEL LIPA

Autor: Atelier Patrik Hoffman, Patrik Hoffman, Jan Kuva, Tomáš Horský
Dodavatel: RELIEF PROJECT, s.r.o.
Investor: TOONAN s.r.o.
Vedoucí projektant: Patrik Hoffman
Stavbyvedoucí: Jakub Justra, RELIEF PROJECT, s.r.o.
Přihlašovatel: Atelier Patrik Hoffman – Patrik Hoffman
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci.

 

48. ART Rezidence Střížkov

Autor: LANG & ŠPINAR, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, Aleš Lang
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Střížkovská s.r.o.
Vedoucí projektant: Miroslav Špinar
Stavbyvedoucí: Přemysl Dušek, Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Střížkovská s.r.o.
Za vytvoření obytné budovy v maximální míře využívající možnosti pozemku se zřetelem k nápaditému tvarovému a dispozičnímu řešení.

 

52. Administrativní budova PALÁC KŘIŽÍK II

Autor: D3A, spol s.r.o., Tomáš Prouza, Eva Macková
Projektant: REAL DEVELOPMENT DESIGN spol. s r.o.
Dodavatel: Administrativní budova palác Křižík II, vedoucí účastník VCES a.s.
Investor: SMÍCHOV TERRASSE s.r.o.
Vedoucí projektant: Lubomír Špaček
Stavbyvedoucí: Ondřej Kahoun
Přihlašovatel: Průmstav, a.s.
Nominace na titul je udělena za vytvoření dostatečně univerzální, přitom velmi přizpůsobivé administrativní budovy se zřetelem k energeticky úspornému řešení.
Udělena Cena primátora hl. m. Prahy za vytvoření dostatečně univerzální, přitom velmi přizpůsobivé administrativní budovy se zřetelem k energeticky úspornému řešení

 

53. Bytový dům Procházkova 3

Autor: AP-atelier, s.r.o., Josef Pleskot, spolupráce: Petr Sýkora, Miloš Linhart, Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf
Dodavatel: STEP, s r.o.
Investor: Procházkova 3, s.r.o.
Vedoucí projektant: Josef Pleskot
Stavbyvedoucí: Jiří Čáp, Karel Fišer
Přihlašovatel: STEP, s.r.o.
Nominace na titul je udělena za vytvoření ojediněle velkorysé obytné stavby se zřetelem k citlivému vstupu mezi tradiční měšťanské vily.

 

54. Lávka přes Orlici u zimního stadionu v Hradci Králové

Autor: Baum & Baroš Architekten, Mirko Baum, David Baroš
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.
Dodavatel: Sdružení M – SILNICE/Held & Francke – Lávka přes Orlici, vedoucí sdružení M – SILNICE a.s.
Investor: Statutární město Hradec Králové
Vedoucí projektant: Vladimír Píša
Stavbyvedoucí: Jan Dlask
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Nominace na titul je udělena za vytvoření pro město velmi důležité nové dopravní cesty s vyloučením aut se zřetelem k použití netradiční ocelové konstrukce.

 

Zahraniční stavby

3. Obchodní centrum „Bravo city“, Tambov, Ruská federace

Autor: OAO INSTITUT „TAMBOVSTROIPROIEKT“
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: ZAO EKOPROM – LIPECK
Vedoucí projektant: Igor Olegovič Vaneev
Stavbyvedoucí: Dušan Szabo
Přihlašovatel: PSJ, a.s.
Cena byla udělena za úspěšnou a příkladnou mezinárodní spolupráci českého stavebního dodavatele pro ruského investora a podle ruského projektu.

 

31. AULA KI

Autor: WINGARDH ARKITEKTKONTROL AB
Dodavatel: NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB
Investor: AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB
Vedoucí projektant: Marek Nový
Stavbyvedoucí: Jakub Řehák
Přihlašovatel: FENESTRA WIEDEN s.r.o.
Cena byla udělena za úspěšné projektové i realizační zvládnutí architektonicky a technicky náročného řešení dřevěné fasády, tvořící významnou českou dodávku na švédské stavbě.

 

Cena poroty

25. Spolkový dům

Autor: Miroslav Chlumský
Projektant: Kutnohorská stavební, s.r.o.
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Investor: Město Kutná Hora
Vedoucí projektant: Jaroslav Hádek
Stavbyvedoucí: Josef Patočka, CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Cena poroty je udělena za vytvoření významného kulturně společenského a výukového centra.

 

Ceny vypisovatelů

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

48. ART Rezidence Střížkov

Autor: LANG & ŠPINAR, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, Aleš Lang
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Střížkovská s.r.o.
Vedoucí projektant: Miroslav Špinar
Stavbyvedoucí: Přemysl Dušek, Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Střížkovská s.r.o.
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR je udělena za úspěšné vyřešení velkého souboru bytů na omezené stavební parcele. Oceněna byla zejména dispoziční řešení bytů s funkčními terasami a promyšleným systémem větrání a vytápění, který umožňuje optimalizaci topného režimu u jednotlivých bytů.

 

Cena ČKAIT + Cena stavbyvedoucího

32. Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

Autor: Jindřich Kaněk, ARCHIKA s.r.o.
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí sdružení
Dodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vedoucí projektant: Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s.
Stavbyvedoucí: Josef Tetur, OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Cena České komory inženýrů a techniků činných ve výstavbě je udělena za vytvoření stavby, která zlepšila výrazně charakter dopravy v Brně se zřetelem na složitosti organizace výstavby v zastavěné části města.

Cena Stavitele

9. Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

Autor: Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Statutární město Jihlava
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Za precizní architektonický a technický návrh a realizaci stavebních detailů s přihlédnutím ke specifickému charakteru rekonstruovaného objektu.

 

Zvláštní ceny

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

54. Lávka přes Orlici u zimního stadionu v Hradci Králové

Autor: Baum & Baroš Architekten, Mirko Baum, David Baroš
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.
Dodavatel: Sdružení M – SILNICE/Held & Francke – Lávka přes Orlici, vedoucí sdružení M – SILNICE a.s.
Investor: Statutární město Hradec Králové
Vedoucí projektant: Vladimír Píša
Stavbyvedoucí: Jan Dlask
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury byla udělena za estetičnost, funkčnost a zároveň za využití vzpínadlových nosníků.

 

Cena Státního fondu rozvoje bydlení

48. ART Rezidence Střížkov

Autor: LANG & ŠPINAR, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, Aleš Lang
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Střížkovská s.r.o.
Vedoucí projektant: Miroslav Špinar
Stavbyvedoucí: Přemysl Dušek, Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Střížkovská s.r.o.
„Státní fond rozvoje bydlení podporuje jak opravy a modernizace bytových domů, tak novou výstavbu. U bytového komplexu Střížkov oceňuje odvážné a zároveň účelné řešení, které posouvá výstavbu bytových domů do moderní architektury, které Praze 9 bude jistě slušet.“

 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem
Autor: Intecha, spol. s r.o., Jaromír Bukovský
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: DIAMO, státní podnik
Vedoucí projektant: Intecha, spol. s r.o., Jaromír Bukovský
Stavbyvedoucí: Josef Černý, SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za vytvoření ekologicky významné stavby.

Porota soutěže

předsedkyně poroty:
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.,
členové poroty:
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. Ladislav Vaněk
Ing. Tomáš Chromý
Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

 
 
Reklama