Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nominace na titul Stavba roku 2013

Ve čtvrtek byly v nadaci ABF na Václavském náměstí v Praze vyhlášeny nominace na titul Stavba roku 2013. Tituly budou uděleny 10. října v Senátu ČR u příležitosti 7. ročníku Dnů stavitelství a architektury.

Soutěž Stavba roku je součástí již 7. ročníku DSA (Dny stavitelství a architektury) organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholí slavnostním večerem 10. října 2013 v Senátu Parlamentu ČR.

Dne 10. 10. 2013 bude v Senátu Parlamentu ČR v Praze u příležitosti 7. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy a Cena veřejnosti.

Vypisovatelé soutěže zůstávají Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Soutěž Stavba roku je zahájena a v letošním roce navazuje již 21. ročníkem soutěže. Do letošního 21. ročníku se přihlásilo 54 soutěžních projektů. Do druhého kola soutěže porota vybrala 27 staveb, které osobně během měsíce července navštívila a důkladně prohlédla. Porotou bylo vybráno 16 nominací. Z těch pak bude uděleno 5 titulů Stavba roku (bez rozlišení pořadí).

Aktualizace: 10. října byly uděleny tituly Stavba roku 2013

Oceněné stavby jsou označeny červeně.

Nominované stavby 2013

4. Rekonstrukce odchodního domu PRIOR v Olomouci

Autor: atelier – r, s.r.o., Miroslav Pospíšil
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: CL TRADE a.s.
Vedoucí projektant: Miroslav Pospíšil
Stavbyvedoucí: Lukáš Horuta
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Nominace na titul je udělena za proměnu původně nevzhledného obchodního domu v moderní nákupní galerii se zřetelem k urbanistickému řešení.

 

8. Lean Center, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav

Autor: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Michale Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Vedoucí projektant: Michale Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička
Stavbyvedoucí: Lukáš Zelený
Přihlašovatel: ŠKODA AUTO a.s.
Nominace na titul je udělena za vytvoření ojedinělého výukového centra se zřetelem k organizaci výstavby.

 

9. Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

Autor: Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Statutární město Jihlava
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Nominace na titul je udělena za příkladnou rekonstrukci a dostavbu historických objektů se zřetelem k citlivé rehabilitaci historických detailů.
Udělena Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za příkladnou rekonstrukci historického domu pro vzdělávání v oblasti umění.

 

11. MULTIFUNKČNÍ AULA GONG – rekonverze plynojemu v NKP Dolní Vítkovice

Autor: Josef Pleskot
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní montáže, a.s.
Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
Vedoucí projektant: Josef Pleskot
Stavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s.
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce.
Udělena CENA VEŘEJNOSTI. Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování organizovaného prostřednictvím tisku a internetu.

 

12. SC BREDA & WEINSTEIN

Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o., Oldřich Hájek, Laco Fecsu, Olga Kostřížová, Jakub Koníř, Radek Toman, Jaroslav Šafer
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Mint Investments, s.r.o.
Vedoucí projektant: Aleš Marek, Karel Chlupáč, Tomáš Volný
Stavbyvedoucí: Alan Řeháček
Přihlašovatel: BREDA & WEINSTEIN a.s.
Titul Stavba roku 2013 je udělen za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení.

 

14. Proton Therapy Center Praha, Praha 8, Budínova 67/2

Autor: HELIKA, a.s., Pavlína Pospíšilová, Vasil Sobota
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Stavbyvedoucí: Zdeněk Kubec
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělé stavby pro léčebné účely s výjimečnou technologií s výjimečnými stavebními požadavky se zřetelem k urbanistickému řešení.

 

21. Technologické centrum SOMA

Autor: Kokes partners s.r.o., Přemysl Kokeš, Pavel Fajt, Petr Krčál, Kateřina Holancová, Daniel Slavík
Projektant: ai5 s.r.o.
Dodavatel: Pontevia Corp. a.s.
Investor: SOMA spol. s r.o.
Vedoucí projektant: Přemysl Kokeš
Stavbyvedoucí: Kamil Janoušek
Přihlašovatel: Pontevia Corp. a.s.
Nominace na titul je udělena za zajímavou rekonstrukci vysloužilého železobetonového skeletu pro nový průmyslový provoz.

 

28. Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Autor: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Adam Halíř
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o. (stavební část)
Dodavatel: Skanska a.s., divize pozemní stavitelství, závod Čechy 2
Investor: Nadace Partnerství
Vedoucí projektant: Ondřej Hlaváček, Techotg s.r.o.
Stavbyvedoucí: Antonín Maděra, Skanska a.s.
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize pozemní stavitelství, závod Čechy 2
Nominace na titul je udělena za vytvoření ojedinělého pasivního domu se zřetelem k urbanistickým souvislostem a výukové funkci areálu.
Udělena Cena ministra životního prostředí za energetickou úspornost a efektivnost stavby. Cena je udělena za vytvoření ojedinělého pasivního domu se zřetelem k urbanistickým souvislostem a výukové funkci areálu.

 

29. City Green Court

Autor: Richard Meier & Partners, Architects LLp, Richard Meier, FAIA, FRIBA, Managing Partner
Projektant: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s.
Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Vedoucí projektant: Aleš Papp, CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Martin Kovařík, m3m s.r.o.
Stavbyvedoucí: Henryk Mandrysz
Přihlašovatel: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Nominace na titul je udělena za vytvoření atraktivní administrativní budovy s nevšedním prostorovým řešením se zřetelem k energetickému řešení stavby.
Udělena Cena ministra životního prostředí za ekologickou stavbu. Cena je udělena za vytvoření atraktivní administrativní budovy s nevšedním prostorovým řešením se zřetelem k energetickému řešení stavby.

 

32. Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

Autor: Jindřich Kaněk, ARCHIKA s.r.o.
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí sdružení
Dodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vedoucí projektant: Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s.
Stavbyvedoucí: Josef Tetur, OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vybudování důležité součásti dopravního systému města Brna se zřetelem k netradičnímu řešení Královopolského tunelu se dvěma tunelovými troubami.

 

39. Národní centrum zahradní kultury – zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži

Autor: Antonín Novák, Petr Valenta, Eduard Štěrbák, DRNH architektonická kancelář
Dodavatel: Subterra a.s.
Investor: Národní památkový ústav, ú.p.s. v Kroměříži
Vedoucí projektant: Petr Valenta, Architekti DRNH, s.r.o.
Stavbyvedoucí: Jan Šunka, MBA, Subterra a.s.
Přihlašovatel: Subterra a.s.
Nominace na titul je udělena za vytvoření jednoduchého souboru hospodářských staveb se zřetelem ke kvalitě použití a zpracování dřeva a citlivého zapojení do parkového prostředí.

 

43. LIPA RESORT – APARTHOTEL LIPA

Autor: Atelier Patrik Hoffman, Patrik Hoffman, Jan Kuva, Tomáš Horský
Dodavatel: RELIEF PROJECT, s.r.o.
Investor: TOONAN s.r.o.
Vedoucí projektant: Patrik Hoffman
Stavbyvedoucí: Jakub Justra, RELIEF PROJECT, s.r.o.
Přihlašovatel: Atelier Patrik Hoffman – Patrik Hoffman
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci.

 

48. ART Rezidence Střížkov

Autor: LANG & ŠPINAR, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, Aleš Lang
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Střížkovská s.r.o.
Vedoucí projektant: Miroslav Špinar
Stavbyvedoucí: Přemysl Dušek, Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Střížkovská s.r.o.
Za vytvoření obytné budovy v maximální míře využívající možnosti pozemku se zřetelem k nápaditému tvarovému a dispozičnímu řešení.

 

52. Administrativní budova PALÁC KŘIŽÍK II

Autor: D3A, spol s.r.o., Tomáš Prouza, Eva Macková
Projektant: REAL DEVELOPMENT DESIGN spol. s r.o.
Dodavatel: Administrativní budova palác Křižík II, vedoucí účastník VCES a.s.
Investor: SMÍCHOV TERRASSE s.r.o.
Vedoucí projektant: Lubomír Špaček
Stavbyvedoucí: Ondřej Kahoun
Přihlašovatel: Průmstav, a.s.
Nominace na titul je udělena za vytvoření dostatečně univerzální, přitom velmi přizpůsobivé administrativní budovy se zřetelem k energeticky úspornému řešení.
Udělena Cena primátora hl. m. Prahy za vytvoření dostatečně univerzální, přitom velmi přizpůsobivé administrativní budovy se zřetelem k energeticky úspornému řešení

 

53. Bytový dům Procházkova 3

Autor: AP-atelier, s.r.o., Josef Pleskot, spolupráce: Petr Sýkora, Miloš Linhart, Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf
Dodavatel: STEP, s r.o.
Investor: Procházkova 3, s.r.o.
Vedoucí projektant: Josef Pleskot
Stavbyvedoucí: Jiří Čáp, Karel Fišer
Přihlašovatel: STEP, s.r.o.
Nominace na titul je udělena za vytvoření ojediněle velkorysé obytné stavby se zřetelem k citlivému vstupu mezi tradiční měšťanské vily.

 

54. Lávka přes Orlici u zimního stadionu v Hradci Králové

Autor: Baum & Baroš Architekten, Mirko Baum, David Baroš
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.
Dodavatel: Sdružení M – SILNICE/Held & Francke – Lávka přes Orlici, vedoucí sdružení M – SILNICE a.s.
Investor: Statutární město Hradec Králové
Vedoucí projektant: Vladimír Píša
Stavbyvedoucí: Jan Dlask
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Nominace na titul je udělena za vytvoření pro město velmi důležité nové dopravní cesty s vyloučením aut se zřetelem k použití netradiční ocelové konstrukce.

 

Zahraniční stavby

3. Obchodní centrum „Bravo city“, Tambov, Ruská federace

Autor: OAO INSTITUT „TAMBOVSTROIPROIEKT“
Dodavatel: PSJ, a.s.
Investor: ZAO EKOPROM – LIPECK
Vedoucí projektant: Igor Olegovič Vaneev
Stavbyvedoucí: Dušan Szabo
Přihlašovatel: PSJ, a.s.
Cena byla udělena za úspěšnou a příkladnou mezinárodní spolupráci českého stavebního dodavatele pro ruského investora a podle ruského projektu.

 

31. AULA KI

Autor: WINGARDH ARKITEKTKONTROL AB
Dodavatel: NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB
Investor: AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB
Vedoucí projektant: Marek Nový
Stavbyvedoucí: Jakub Řehák
Přihlašovatel: FENESTRA WIEDEN s.r.o.
Cena byla udělena za úspěšné projektové i realizační zvládnutí architektonicky a technicky náročného řešení dřevěné fasády, tvořící významnou českou dodávku na švédské stavbě.

 

Cena poroty

25. Spolkový dům

Autor: Miroslav Chlumský
Projektant: Kutnohorská stavební, s.r.o.
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Investor: Město Kutná Hora
Vedoucí projektant: Jaroslav Hádek
Stavbyvedoucí: Josef Patočka, CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Cena poroty je udělena za vytvoření významného kulturně společenského a výukového centra.

 

Ceny vypisovatelů

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

48. ART Rezidence Střížkov

Autor: LANG & ŠPINAR, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, Aleš Lang
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Střížkovská s.r.o.
Vedoucí projektant: Miroslav Špinar
Stavbyvedoucí: Přemysl Dušek, Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Střížkovská s.r.o.
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR je udělena za úspěšné vyřešení velkého souboru bytů na omezené stavební parcele. Oceněna byla zejména dispoziční řešení bytů s funkčními terasami a promyšleným systémem větrání a vytápění, který umožňuje optimalizaci topného režimu u jednotlivých bytů.

 

Cena ČKAIT + Cena stavbyvedoucího

32. Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

Autor: Jindřich Kaněk, ARCHIKA s.r.o.
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí sdružení
Dodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vedoucí projektant: Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s.
Stavbyvedoucí: Josef Tetur, OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Cena České komory inženýrů a techniků činných ve výstavbě je udělena za vytvoření stavby, která zlepšila výrazně charakter dopravy v Brně se zřetelem na složitosti organizace výstavby v zastavěné části města.

Cena Stavitele

9. Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

Autor: Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: Statutární město Jihlava
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Za precizní architektonický a technický návrh a realizaci stavebních detailů s přihlédnutím ke specifickému charakteru rekonstruovaného objektu.

 

Zvláštní ceny

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

54. Lávka přes Orlici u zimního stadionu v Hradci Králové

Autor: Baum & Baroš Architekten, Mirko Baum, David Baroš
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.
Dodavatel: Sdružení M – SILNICE/Held & Francke – Lávka přes Orlici, vedoucí sdružení M – SILNICE a.s.
Investor: Statutární město Hradec Králové
Vedoucí projektant: Vladimír Píša
Stavbyvedoucí: Jan Dlask
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury byla udělena za estetičnost, funkčnost a zároveň za využití vzpínadlových nosníků.

 

Cena Státního fondu rozvoje bydlení

48. ART Rezidence Střížkov

Autor: LANG & ŠPINAR, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, Aleš Lang
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Střížkovská s.r.o.
Vedoucí projektant: Miroslav Špinar
Stavbyvedoucí: Přemysl Dušek, Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Střížkovská s.r.o.
„Státní fond rozvoje bydlení podporuje jak opravy a modernizace bytových domů, tak novou výstavbu. U bytového komplexu Střížkov oceňuje odvážné a zároveň účelné řešení, které posouvá výstavbu bytových domů do moderní architektury, které Praze 9 bude jistě slušet.“

 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem
Autor: Intecha, spol. s r.o., Jaromír Bukovský
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: DIAMO, státní podnik
Vedoucí projektant: Intecha, spol. s r.o., Jaromír Bukovský
Stavbyvedoucí: Josef Černý, SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za vytvoření ekologicky významné stavby.

Porota soutěže

předsedkyně poroty:
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.,
členové poroty:
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. Ladislav Vaněk
Ing. Tomáš Chromý
Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana