Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V J. Hradci se už nebude platit jen za odebraného množství vody

Zavedení dvousložkové ceny vody v Jindřichově Hradci znamená, že se bude platit za odebranou vodu a dále paušál na opravy a správu sítí či likvidaci splašků.

Nově se bude také platit za údržbu vodovodů a kanalizací. Zastupitelé totiž schválili dvousložkovou cenu vody.
V praxi to znamená, že lidé zaplatí pevnou část složky - paušál i v případě, že žádnou vodu neodeberou. Tato částka pak bude sloužit na opravy a správu sítí či likvidaci splašků.
"Zavedením dvousložkové ceny vodného a stočného se budou všichni odběratelé podílet stejnou měrou na nákladech spojených s údržbou a správou vodovodních a kanalizačních sítí. To zajistí právě platba pevné složky," vysvětlil Obchodní zástupce společnosti VAK, která vodovody a kanalizace provozuje, Vladimír Tábor.
Zastupitelé ovšem zatím pouze odhlasovali zavedení dvousložkové platby, nikoliv konkrétní částku. "O její výši budeme teprve rozhodovat na dalším jednání zastupitelstva," řekl starosta Karel Matoušek.
Ještě před hlasováním měli také zastupitelé možnost navštívit jindřichohradeckou čističku odpadních vod a seznámit se s jejím provozem. "Nemůžeme nechat kanalizace a vodovody chátrat. V souvislosti s desetiletými plány si náš vodohospodářský majetek vyžádá nemalé investice.
Jen v letošním roce na něj vynaložíme deset milionů korun," dodal Matoušek.

 
 
Reklama