Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinky z Thermo/solaru na Aqua-therme Praha

Největší slovenský výrobce solárních kolektorů - Thermo|solar Žiar, s.r.o., představuje na veletrhu Aqua-therm tři novinky, z nichž nejvýznamnější je nový typ slunečního kolektoru TS 310 H s lepší tepelnou izolací a absorbérem s nižší emisivitou tepla.

Najväčší slovenský výrobca solárnych kolektorov - Thermo|solar Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, si naďalej drží vedúce postavenie na slovenskom i českom trhu. Podľa výsledkov štatistického prieskumu Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, bolo v ČR v roku 2005 namontovaných 12 710 m2, plochých zasklených slnečných kolektorov, pričom podľa evidencie Thermo|solaru bol podiel tejto firmy na tomto množstve vyšší ako 25%. Obdobná situácia je i na Slovensku a to napriek rastúcej konkurencii na oboch trhoch. Informoval o tom riaditeľ Thermo|solaru Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

"ČR je pre Thermo|solar jeden z najdôležitejších trhov, na ktorom dosahujeme viac ako 13 %-tný podiel zo všetkých tržieb. Preto práve ČR využívame na prezentáciu svojich výrobkových inovácií. Pravidelne sa priamo zúčastňujeme na odbornom veľtrhu Aqua-therm, zameranom na klimatizačnú techniku", vysvetlil M. Novák.

Na tohtoročnom veľtrhu Aqua-therm Praha 2006, v dňoch 21. až 25.11.2006, predstaví firma tri novinky. Najvýznamnejšou je nový typ slnečného kolektora TS 310 H, s lepšou tepelnou izoláciou a absorbérom s nižšou emisivitou tepla. To umožní dosahovanie vyšších výstupných teplôt, žiadúcich predovšetkým pri priemyselných aplikáciach a solárnom chladení. Prvý raz bude predstavený aj nový typový rad regulátorov s grafickým displejom, znázorňujúcim hydraulickú schému solárneho systému, s jeho aktívnymi členmi. Poslednú novinku predstavujú nové zjednodušené typy nosných konštrukcií, ktoré zrýchlia a uľahčia montáž na strechách domov, čo zaiste uvítajú organizácie venujúce sa montáži a dodávkam solárnych zariadení.

"O nových i tradičných zákazníkov v ČR mienime zabojovať nielen praxou 30 ročnou overenou životnosťou našich kolektorov, ale i neustále sa zlepšujúcim dizajnom a jedným z najlepších pomerov cena - výkon v Európe!"

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
logo THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Jeden z největších světových výrobců vysokovýkonných selektivních slunečních kolektorů a příslušenství na solární zařízení. Kolektory THERMO/SOLAR mají certifikaty kvality Solar Keymark. Naše firma má „osobu oprávněnou provádět instalaci vybraných ...

 
 
Reklama