Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Studny vysychají

Na mnoha místech začíná hrozit akutní nedostatek vody. Rapidně klesají hladiny spodních vod. Vydatná obecní prameniště postupně ztrácejí na síle a hladiny ve studních se snižují. Vodohospodáři lidi vyzývají k odpovědnosti.

Domácnosti, které jsou závislé na studnách, už mají velký problém s mytím nádobí, hygienou, některé dokonce přišly o jediný zdroj pitné vody. "Je to logické, tak dlouhé sucho se musí na stavu spodních vod zákonitě podepsat," říká vedoucí odboru životního prostředí vsetínské radnice Jiří Trezner.
Lidem jsme raději ani neříkali, aby odebírali méně vody, protože když jsme to udělali v minulosti, odběr se okamžitě zdvojnásobil, protože si dělali doma zásoby," řekl starosta Karolinky Tomáš Hořelica.
Problémy v malých vesničkách i městech stále více vyhrocují lidé, kteří si navzdory mimořádnému suchu dál napouštějí své bazény vodou ze studní nebo potoků, případně denně kropí své zahrady.
"Čerpání vody povoluje vodoprávní úřad, odběr bez povolení je přestupkem. Pokud dojde ke škodě přesahující pět tisíc korun, může být takové jednání posouzeno jako trestný čin. Pokud někdo dává přednost zelenině před rybami v řekách a zásobami pitné vody pro všechny, je to smutné. Věřím ale, že se v tomto počasí budou lidé chovat rozumně," dodal Jiří Trezner.

 
 
Reklama