ČSN EN 303-5
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat output of up to 300 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Třídicí znak:075303
Schválena:5.1.2000
Vydána:1.2.2000
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.2.2013
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 303-5:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:642 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Současný neutěšený stav domácích kotelen na pevná paliva (8.9.2008)

 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czTopná sezóna klepe na dveře! Přinášíme tipy, jak nejlépe vyladit topeníWienerberger oceněn Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČRNa průměrný nový byt vydělává Pražan 11,5 roku