Nové rozkladové komise zahájily činnost

Datum: 2.9.2017 10:30  |  Autor: Jan Schindler, redakce, podle tiskové zprávy ERÚ

Dne 1. září 2017 se ujali funkce členové třech nových rozkladových komisí.

Dne 1. září 2017 se ujali funkce členové třech nových rozkladových komisí – Rozkladové komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu, Rozkladové komise pro oblast podporovaných zdrojů energie a Rozkladové komise pro oblast ochrany spotřebitele. Členy rozkladových komisí nominovala Rada Energetického regulačního úřadu svým usnesením ze dne 22. srpna 2017.

Složení rozkladových komisí odpovídá prioritám, které si vytyčila Rada Energetického regulačního úřadu. Velká váha byla kladena na vzájemně se doplňující odbornost jejich členů a zároveň na to, aby byla zachována kontinuita dosavadních rozkladových komisí v činnosti a zejména rozhodování. Tu zajišťuje především opakované jmenování některých členů dosavadních rozkladových komisí, jakož dále i jejich tajemníků. Zvláštní pozornost si určitě zaslouží zřízení zcela nové rozkladové komise, která se bude výlučně zabývat otázkami ochrany spotřebitele.

Rozkladová komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu zasedá ve složení:

JUDr. Hynek Brom (předseda), Mgr. Irena Dӧményová, LL.M., Mgr. Lenka Gachová, Mgr. David Krofta, JUDr. Otakar Švorčík, Mgr. Miroslav Uřičař, doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., Ing. Stanislav Vitner, Ing. Jan Zaplatílek.

Předseda rozkladové komise JUDr. Hynek Brom je 1. místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde pracuje již od roku 2009. Je expertem na oblast hospodářské soutěže a její ochrany a od 1. března 2016 vede na ÚOHS Sekci hospodářské soutěže. Právě podpora hospodářské soutěže patří mezi hlavní zákonné principy fungování ERÚ. Působí také v akademické sféře, přednášel na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni na katedře veřejné správy.

Rozkladová komise pro oblast podporovaných zdrojů energie zasedá ve složení:

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M. (předseda), Mgr. Eva Bažantová, prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., Mgr. Luděk Šikola, Ing. Kristián Titka.

Předseda rozkladové komise JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M. je odborníkem na české i evropské soutěžní právo, právo veřejných zakázek a právo regulovaných odvětví. V letech 2009 až 2012 působil v rozkladové komisi ERÚ, mezi lety 2007 a 2009 byl v rozkladové komisi ÚOHS. V současnosti pracuje v advokátní kanceláři Nedelka Kubáč advokáti.

Rozkladová komise pro oblast ochrany spotřebitele zasedá ve složení:

Ing. Ladislav Havel (předseda), Mgr. Vilém Anzenbacher, Mgr. Lukáš Brada, JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D., Mgr. David Vyhnálek.

Předseda rozkladové komise Ing. Ladislav Havel je ředitelem Odboru elektroenergetiky a teplárenství na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je všeobecně uznávaným odborníkem v oboru, podílel se na přípravě energetického zákona i všech jeho následných novel, jeho spojení s Rozkladovou komisí pro oblast ochrany spotřebitele je proto logickým krokem, neboť právě ministerstvo legislativně zaštiťuje problematiku ochrany spotřebitele.

Ustavení Rozkladové komise pro oblast ochrany spotřebitele je zásadní novinkou pro celý energetický trh a zejména pro samotné spotřebitele. Výstupy z rozkladové komise, která je poradním orgánem druhoinstančního rozhodování Rady ERÚ, budou do budoucna sloužit jako zásadní podklady při posuzování obdobných sporů. Řízení se tak urychlí a především se posílí předvídatelnost aplikace spotřebitelského práva v energetice.

Právě zvyšování odbornosti rozhodování, posílené využívání již existujících právních nástrojů aplikace práva a právně - preventivní činnost jsou prioritami ERÚ pod vedením nové Rady. Ačkoliv úřad v žádném případě nepodceňuje svou roli při přípravě nové legislativy, hodlá při ochraně spotřebitele v maximální možné míře využít možností, které mu nabízí již existující zákony. Jde o upřímnou snahu pomoci spotřebitelům co možná nejrychleji a nejefektivněji, a tak zamezit těm nekalým obchodním praktikám v energetice, které mají v současnosti na spotřebitele největší negativní dopad.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

ERÚ stahuje návrhy novel fakturační vyhlášky a licenční vyhlášky

19.9. 6:37   Energetický regulační úřad stahuje z legislativního procesu návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (tzv. fakturační vyhláška). více >>>

S úsporou energií pomohou nové semináře

16.9. 01:00   Ministerstvo pro místní rozvoj zve zájemce o snižování energetické náročnosti na semináře pořádané v průběhu podzimu v Praze a vybraných regionálních městech. více >>>

Praha vypíše veřejné zakázky na dodávky energií

16.9. 01:00   Hlavní město vypíše dvě veřejné zakázky na dodávky energií pro instituce hlavního města. V elektronické aukci bude hledat dodavatele zemního plynu a elektřiny na roky 2018 až 2020. více >>>

Cena plynu a elektřiny v nízkém napětí v srpnu proti červenci vzrostla

15.9. 8:27   Na Českomoravské komoditní burze Kladno bylo v srpnu uzavřeno 937 kontraktů na dodávku 1,023 milionu MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 642 milionů korun. více >>>

ČEZ uvádí na český trh tado°, evropskou jedničku mezi chytrými termostaty

6.9. 14:31   Chytrý termostat tado° je schopen uspořit až třetinu nákladů, které domácnosti vydávají na teplo. více >>>

Projekty 2017

 
 

Aktuální články na ESTAV.czAž 6,5 mld. korun ročně „vyhazují“ Češi do kontejneru, protože nezmění dodavatele energiíAkce babího léta na fasádní obklady, zahradní zdi a dlažbuDruhá vlna dotací na kotle začne v hradeckém kraji 30. říjnaVeletrh For Arch 2017: Zahájení za účasti oborových manažerů a politických špiček