Recenze knihy Automatizované systémy budov

Datum: 13.11.2009  |  Autor: Jiří Novák  |  Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Katedra měření

Nakladatelství GRADA vydalo v edici "Stavitel" zajímavou publikaci s názvem Automatizované systémy budov. Kniha, která je překladem z německého originálu Gebäudeautomation, se věnuje dnes velmi aktuální problematice distribuovaných systémů vhodných pro řízení technologií jako jsou HVAC, osvětlení a stínění, distribuce a měření a řízení dodávek médií (elektrická energie, voda ...), bezpečnostní aplikace a mnoho dalších.

Kniha je členěna do dvou bloků - úvodní kapitoly jsou věnovány problematice řízení technologií budov a základům průmyslových distribuovaných systémů, zbylé pak popisu tří rozšířených standardů pro distribuované řízení technologií budov.

Prvá kapitola vysvětluje základní pojmy, požadavky na automatizaci v oblasti bytové a komerční výstavby, představuje hierarchickou strukturu řídicích systémů a vysvětluje její význam. Přestože by její uspořádání mělo být systematičtější a úplnější, pro úvod do problematiky postačuje.

Druhá kapitola je věnována základům průmyslových distribuovaných systémů. Opět jsou vysvětleny nezbytné pojmy, a to skutečně od těch základních, což umožňuje pochopení dalších částí knihy i čtenáři bez širšího elektrotechnického vzdělání. Vzhledem ke krátkosti kapitoly je však mnoho prostoru věnováno variantám kódování na fyzické vrstvě a velmi málo obecné problematice modelu ISO/OSI a zejména metodám řízení přístupu ke sdílenému médiu na linkové vrstvě protokolu, které do značné míry určují chování systému jako celku. Tyto nedostatky jsou však částečně nahrazeny detailním popisem konkrétních protokolů v dalších kapitolách knihy.

Třetí kapitola je zaměřena na popis a využití standardu KNX/EIB. Podrobně vysvětluje funkci jednotlivých protokolových vrstev, uvádí různé varianty projektování struktury systému a výhody i nevýhody s nimi spojené. Jsou popsány typické prvky systému a jejich funkce, stručně je popsáno i běžně používané programové vybavení pro konfiguraci uzlů sítě. V závěru kapitoly je uveden konkrétní řešený příklad návrhu systému řízení osvětlení, krátce je zmíněn způsob integrace s hierarchicky vyšší úrovní řízení.

Čtvrtá kapitola představuje původně americký, ale v současnosti i v Evropě často využívaný distribuovaný systém LON. Úvod kapitoly bohužel částečně opakuje některé poznatky z úvodní kapitoly knihy, další části jsou však již věnovány podrobnému popisu technologie LON a jejích možností. Jsou popsány varianty fyzické vrstvy protokolu, možné topologie a dostupné přenosové rychlosti. Je vysvětlena použitá metoda řízení přístupu k médiu a z ní vyplývající důsledky. Je zmíněn objektový model zařízení, programovací nástroje a vysvětlena problematika interoperability. V závěru kapitoly jsou opět uvedeny řešené příklady návrhu jednoduchého systému.

Pátá kapitola se věnuje standardu BACnet. V jejím úvodu je opět mnoho informací, které by logicky patřily spíše do druhé kapitoly, například popis standardu RS-485, Ethernetu či úvod do TCP/IP. Zbytek kapitoly však již poměrně přehledně a detailně představuje síťovou a aplikační vrstvu protokolu BACnet, vysvětluje použité datové typy, objektový model zařízení, uvádí podrobný popis aplikačních objektů vybraných typů a služeb pro přístup k nim, zabývá se zajištěním interoperability mezi zařízeními a související problematikou profilů zařízení.

Kniha je psána srozumitelně, pochopení problematiky usnadňuje velký počet konkrétních příkladů. Vytknout jí lze (kromě nedostatků uvedených výše) občasné terminologické prohřešky, které často vznikly otrockým překladem z němčiny, na druhou stranu je třeba vyzdvihnout snahu překladatele přizpůsobit se českým reáliím. Kladem je také snaha o uvádění praktických doporučení a zkušeností z používání popisovaných standardů v praxi.

Vhodné využití distribuovaných systémů pro řízení technologií budov a využití synergií jednotlivých technologií přináší významné zvýšení komfortu pro uživatele a současně i snížení provozních nákladů a zvýšení flexibility pro provozovatele budov. Jejich nasazení umožňuje značné změny v chování řízených technologií, aniž by bylo třeba změn v projektech a následných stavebních a technických úprav. Z těchto důvodů lze knihu doporučit jako úvodní studijní materiál nejen projektantům komerčních budov, ale také technickému personálu jejich provozovatelů a samozřejmě i studentům příslušných technických oborů.

 

Hodnotit:  

Datum: 13.11.2009
Autor: Jiří Novák
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Katedra měřeníSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czObchvat Náchoda získal kladný posudek EIABioplasty nepatří do kontejnerů na plastySlnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónochDigitalizace proniká všemi oblastmi našeho života. Stavebnictví není výjimkou