Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pravidla pro zadávání příspěvků do diskuse na portálu TZB-info


Možnost zadávat příspěvky do diskusí na portálu TZB-info je určena výhradně pro ty, kteří jsou ochotni dobrovolně dodržovat tato pravidla diskuse (dále jen pravidla).

Poskytovatelem služby diskusí na portálu TZB-info je provozovatel portálu, který si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, komu je služba určena a jakým způsobem smí být využívána. Provozovatel nechce mít na svých stránkách příspěvky, které ostatní čtenáře odrazují od diskusí, příspěvky které urážejí osoby, jež nemohou, či nemají čas do diskuse zasáhnout, příspěvky které jakkoliv poškozují portál. Diskuse na TZB-info slouží zejména ke sdílení technických informací a řešení.

Přispěvovatelé do diskusí jsou povinni:

 1. se při vstupu do diskusního fóra registrovat (počínaje 1. červencem 2010),
 2. při registraci uvádět své skutečné jméno, příjmení a e-mailovou adresu (podrobnosti k registraci),
 3. při registraci potvrdit souhlas s těmito pravidly,
 4. zadávat příspěvky výhradně vztahující se k danému tématu,
 5. dodržovat zákony České republiky.

V diskusích na TZB-info se nepřipouští zejména:

 1. uvádět v příspěvcích komerční reklamu na jakékoliv výrobky a služby,
 2. poškozovat v příspěvcích dobré jméno portálu TZB-info,
 3. používat v textu urážky, slovní napadání a vulgarismy,
 4. publikovat spory s dodavateli služeb a zboží,
 5. uvádět tvrzení o třetích osobách,
 6. zveřejňovat korespondenci třetích stran,
 7. porušovat autorská práva, zejména zveřejňováním děl třetích osob bez jejich souhlasu.

Provozovatel upozorňuje, že internet není anonymní prostředí, na které by se nevztahovaly platné zákony. Svoboda vyjadřování garantovaná všem Listinou základních práv a svobod má určité právní hranice vymezené právy ostatních osob kolem nás. Zejména se jedná o občanskoprávní ustanovení o ochraně osobnosti, trestněprávní ustanovení o pomluvě a autorský zákon.
Přispěvovatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, by si měl být vědom toho, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko-právních dle příslušných ustanovení zákona.

Provozovatel portálu TZB-info nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků zadaných čtenáři. Veškerá odpovědnost za obsah příspěvků i za případné způsobené škody je výhradně na zadavateli příspěvku.

Provozovatel portálu TZB-info si vyhrazuje právo příspěvky odstraňovat bez udání důvodu.

Tato pravidla mohou být provozovatelem portálu změněna.

Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly, nemáte právo příspěvky do diskusí na portálu TZB-info zadávat. Jakékoliv porušení pravidel je důvodem k odstranění příspěvku.

 
 
Reklama