Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

SECESPOL-CZ, s. r. o.

www.secespol.com
logo Secespol

Secespol - přehled sortimentu výrobků

Tepelné výměníky

Nerezové trubkové spirálové výměníky řady JAD

Jsou nejčastěji používány pro aplikace:

  • pára - voda
  • voda-voda
  • k ohřevu topné vody u dálkového vytápění, ohřev teplé vody, chlazení (kondenzátory, výparníky),
  • předehřev napájecí vody v kotelnách
  • technologická zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu.

Výměníky jsou používány v rozsahu výkonů od jednotek kW do MW. Pro návrhy výměníků je používán výpočtový software Cairo 3.4, který je možno zdarma stáhnout na www.secespol.cz.

Max. pracovní parametry u řady: JAD X(XK)

JAD X (XK)   .MF .FF .MFH* BF.*
Max. teplota [°C] trubky 250 203 165 203
plášť 203 203 203 203
Max. tlak [bar] trubky 25 16 30 35
plášť 16 16 16 16
* na objednávku

Max. pracovní parametry u řady: JAD (K)

JAD (K)   EE
Max. teplota [°C] trubky 165
plášť 165
Max. tlak [bar] trubky 16
plášť 16

Max. pracovní parametry u řady: H - K

H - K   FF
Max. teplota [°C] trubky 203
plášť 203
Max. tlak [bar] trubky 16
plášť 16

Nerezové deskové pájené výměníky řady L-line

Použití pro:

  • centrální vytápění
  • příprava TV
  • výměníky tepla v průmyslu
  • kondenzátory a výparníky v tepelných i chladicích systémech chlazení v průmyslu.

Vysoce efektivní přenos energie, a to i v aplikacích s velmi malým teplotním rozdílem mezi médii. Pro návrhy výměníků je používán výpočtový software Cairo 3.4, který je možno zdarma stáhnout na www.secespol.cz.


Nerezové trubkové výměníky tepla pro ohřev bazénů a solární systémů řady B-line.

Výměníky tepla řady B se uplatní nejen v zařízeních určených pro ohřev bazénové vody klasickým zdrojem vytápění, ale také v solárních systémech nebo v okruzích s tepelným čerpadlem. Výměníky jsou nerezové celosvařované, nerozebíratelné.

Teplosměnnou plochu tvoří svazek přímých vrubovaných trubek. Vrubování uvnitř trubek rozbíjí laminární mezní vrstvu podél stěny, což má příznivý vliv na součinitel přestupu tepla.

Použitý materiál zaručuje zachování všech hygienických požadavků na kvalitu vody. Pro návrhy výměníků je používán výpočtový software Cairo 3.4, který je možno zdarma stáhnout na www.secespol.cz.Editovat prezentaci výrobků