Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Lindab Stavby - ekonomické, ekologické a nízkoenergetické stavby

Klempířská dílna StavInvest, Kbely, Kompletní zateplená typová hala LindabSBS
Prodejna v Plzni, Kompletní zateplená typová hala LindabSBS

Malé typové haly (garáže, dílny, malé sklady a prodejny)

Malé typové montované haly s rámovou konstrukcí z pozinkovaných ocelových profilů a rychlým dodáním jsou ideálním řešením stavebního záměru drobného řemeslníka nebo vznikající firmy, kteří potřebující rychle a s nízkými náklady postavit dílnu, sklad, kanceláře nebo prodejnu a vzorkovnu svých výrobků. Rozsah zastavěné plochy mezi 18 až 1500 m² dovoluje tento systém použít i pro výstavbu garáží nejrůznějších dopravních prostředků (včetně traktorů a malých letadel), skladů a stájí i dalších zemědělských budov.

Hlavní výhody systému:
 • široké oblasti použití (průmysl, zemědělství, služby)
 • lehká stavba: unikátní a efektivní, přesně v souladu s konkrétními potřebami
 • velký rozsah rozměrů (rozpon až 18 m, výška až 6 m, ideální užitná plocha do 1500 m²)
 • jednoduchý klasický vzhled s možností individuálního rozmístění a velikostí otvorů, volby typu, profilace a barevného řešení střešního a obvodového pláště
 • nízká hmotnost – ekonomická přeprava, rychlá montáž
 • ekonomická stavba – vynikající poměr mezi cenou a užitnou hodnotou
www


Ocelová hala - garáže pro rolby Harrachov
Ocelová hala s přístřeškem v Berouně

Velké atypické haly (haly pro průmysl, zemědělství, logistiku, sklady)

Haly individuálních projektů o rozponech 10 až 40 m se sedlovým nebo pultovým tvarem střechy o sklonu 2° až 25° jsou navrhovány a dodávány na míru dle požadavků investora. Uplatňují se v průmyslu (výrobní a skladovací haly), v zemědělství (objekty pro ustájení dobytka a skladování zemědělských plodin a techniky) a jako stavby občanské vybavenosti (tělocvičny, jízdárny a malé sportovní haly).

Charakteristické znaky:
 • nosné konstrukce z plnostěnných svařovaných rámů
 • jednoduchý vzhled, snadná výroba a nenáročná údržba
 • opláštění sendvičovými panely i klasické skládané pláště s vysokou požární odolností
 • projektová dokumentace individuálně pro konkrétní zakázku, včetně statického výpočtu
 • záruka na nosnou konstrukci a opláštění v délce 60 měsíců, na povrchovou úpravu opláštění pak 15 až 30 let dle zvoleného povrchového systému
www


Opláštění výrobní haly v Zábřehu, sekundární konstrukce, sendvičové panely s oplechováním
Opláštění zemědělské haly v Bělokozech, sekundární konstrukce, nezateplený trapézový plášť

Opláštění ocelových a železobetonových skeletů, sendvičové panely a trapézové plechy

Systémové opláštění používané pro dodávky ocelových hal Lindab lze aplikovat i na jiné nosné skelety (nové i rekonstruované) – např. na železobetonové skelety nebo zděné a ocelové konstrukce. Systém se skládá z vlastního opláštění, sekundární konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných profilů a veškerých lemovacích prvků. Standardně je doplňováno systémem odvodnění Lindab Rainline a individuálně pak systémem zabezpečení střech Lindab Safety.

Charakteristické znaky:
 • dodáváno s tepelnou izolací i nezateplené. Základem tepelně izolovaných objektů je opláštění sendvičovými panely, základem nezateplených objektů pak opláštění z trapézových plechů LINDAB.
 • povrchové úpravy opláštění Classic, Premium nebo Elite se zárukou na povrchovou úpravu 15 až 30 let
 • fasádní kazety, používané zejména pro zatraktivnění vzhledu administrativních částí hal a prodejních objektů
 • střechy minimálních spádů jsou založeny na použití bez vaznicových systémů s vysokým trapézovým plechem s tuhou minerální nebo PIR izolací a PVC fólií


Fasáda nové dřevostavby výpravny lodí v Brně - Bystrci, využití fasádních kazet Lindab
Rekonstrukce původní fasády z Boletických panelů Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Rekonstrukce fasád železobetonových, zděných a ocelových staveb, fasádní kazety

Zajímavé a estetické, neotřelé a flexibilní řešení pro rekonstrukce fasád starých objektů. Ideální například pro rekonstrukce starších provětrávaných fasád, např. fasád z boletických panelů. Moderní provětrávané fasády na roštech Lindab dovolují začlenit staré budovy do nového prostředí a povýšit jejich vlastnosti na současnou požadovanou úroveň.

Charakteristické znaky:
 • možnost použít řadu obkladových materiálů na bázi oceli, hliníku, dřeva, různých cementových a plastových desek, kamene apod.
 • možnost zaizolování nové fasády
 • rychlost rekonstrukce fasády s minimálním rušením okolního prostředí


Zastřešení výrobní haly Antreg, Vyškov

Rekonstrukce plochých střech na šikmé u průmyslových objektů

Spojením lehké ocelové konstrukce a trapézových plechů vznikne jednoduchá samonosná nástavba šikmé střechy. Díky své lehké konstrukci lze systém aplikovat na staré i nové budovy s podélným nebo příčným nosným systémem, panelové, zděné i ocelové a také na dřevostavby.

Přínosy rekonstrukce ploché střechy na šikmou:
 • trvalé odstranění problémů ploché střechy
 • možnost jednoduché dodatečné izolace střešního pláště volně kladenou izolací v půdním prostoru
 • změna vzhledu a charakteru budovy - dává fádnímu vzhledu objektu nový rozměr a nový tvar
 • minimální přitížení stávající střechy cca 15 kg/m²
 • suchá a jednoduchá montáž z kvalitních ocelových materiálů s dlouhou životností


Dvoupodlažní rodinný dům s podkrovím a zděným suterénem v Praze - Kbelích, využití systému LindabConstruline, krytina LindabTopline, okapový systém Lindab Rainline
Dvoupodlažní rodinný dům s pultovou střechou v Brné u Ústí nad Labem

Rodinné a bytové domy

Lehká ocelová skeletová konstrukce je ideální pro výstavbu rodinných i bytových domů: od přízemních, dvou- až třípodlažních a podkrovních rodinných domů přes dvojdomky až po řadové domy.

Jako alternativa k dřevostavbám, ale se zajištěním trvanlivějšího a odolnějšího nosného skeletu, zachovává všechny výhody montovaných staveb:
 • lehká konstrukce s možností založení na betonovou desku, železobetonovou rámovou konstrukci nebo zemní vruty
 • větší užitná plocha při stejné zastavěné ploše než u klasických zdících materiálů
 • velmi rychlá realizace v řádu několika týdnů do nastěhování
 • velmi nízká energetická náročnost díky inovativní technologii nosné konstrukce
 • vysoké izolační schopnosti skladeb stěn a střech již v základním řešení
 • velmi vysoký komfort bydlení ve spojení s nízkými provozními náklady díky možnosti použití řízeného větrání s rekuperací, solárních a fotovoltaických panelů, vše při srovnatelných nákladech jako na výstavbu mnohem méně komfortních objektů
 • jednoduché a dobře fungující řešení, dané mj. i dohledem společnosti Lindab nad celým průběhem stavebního procesu


Novostavba prodejny Dachpark, Pučery
Novostavba prodejny a administrativního zázemí stavebnin 1. Chodské stavební spol. v Klenčí pod Čechovem

Komerční budovy (kanceláře, prodejny ...)

Technologie výstavby z tenkostěnných ocelových skeletů se dá s výhodou aplikovat pro výstavbu malých a středních administrativních objektů a prodejen. Jednou z hlavních výhod v takovém případě je možnost velmi rychlého řešení projektu – 4 týdny na technickou přípravu a 12 až 15 týdnů na kompletní realizaci. Variabilita dispozičního řešení s malou tloušťkou nosných stěn umožňuje vyhovět požadavkům investorů na prostor a funkčnost budovy. Lehké skeletové stavby umožňují použít celou řadu fasádních systémů – od klasických kontaktních fasád s omítkou po provětrávané fasády na bázi fasádních kazet, trapézových plechů, obkladů z minerálních, cementotřískových a dalších panelů.


Novostavba prodejny a administrativního zázemí stavebnin 1. Chodské stavební spol. v Klenčí pod Čechovem (foto 2)
Montovaná stavba jednoduchého obdélníkového tvaru se sedlovou střechou, s prostorem prodejny a jejího zázemí (kanceláře, sociální zázemí). Hlavní nosnou konstrukci stěn i střechy tvoří tenkostěnné ocelové profily LindabConstruline. Ocelový skelet je opláštěn OSB deskami z vnějších stran, střecha překryta difuzní fólií, ocelovými střešními latěmi a krytinou z trapézových plechů Lindab s bezúdržbovou povrchovou úpravou polyester. Konstrukci zatepluje minerální vlna, vnitřní povrchy kryjí sádrovláknité desky. Odvodnění zajišťuje systém LindabRainline. Realizace proběhla od června do začátku listopadu 2010.


Björkhagsskolan (Švédsko)

Stavby občanské vybavenosti (školy, domovy seniorů ...)

Systém lehkých skeletových staveb vychází z použití nejmodernějších, ale přitom jednoduchých materiálů a produktů. Díky svému jedinečnému složení tak dovoluje výstavbu objektů, na které jsou kladeny zvlášť vysoké nároky: školy, školky, lékařské kliniky, bydlení pro seniory, hotely, penziony apod. Kombinace rychlosti realizace, kvalitních materiálů a efektivní ekonomiky výstavby umožňuje postavit objekty ve vysokém užitném standardu za standardních nákladů. Samozřejmostí jsou nízkoenergetické nebo dokonce pasivní parametry stavby, výhodou pak větší užitná plocha při stejné zastavěné ploše ve srovnání s klasickou výstavbou.


Jednopodlažní přístavba rodinného domu založená na ocelovém rámu v Hlásné Třebáni, využití systému LindabConstruline
Nástavba administrativní budovy společnosti SEVT, Praha - Bohnice, skeletový systém z profilů Lindab, využití systému LindabConstruline

Střešní nástavby a přístavby (pro bytové i komerční účely, občanskou vybavenost)

Lehká ocelová skeletová konstrukce pro nové nástavby stávajících budov. Zejména díky malé hmotnosti a nehořlavosti lze provádět rekonstrukce starých stropů, budovat nové samonosné podlahy v půdních prostorech a realizovat kompletní jedno- i vícepodlažní nástavby na místech původních plochých střech nebo nevyhovujících krovů. Speciální skupinou jsou samonosné vestavby, nijak nenarušující historické krovy.

Velká variabilita použití fasád
neklade architektům žádná omezení a dovoluje se vejít do mnohdy velmi náročných požadavků památkářů a stavebního úřadu. Střešní nástavby z lehkých montovaných konstrukcí jsou výhodné zejména v centrech měst, kde neexistují nové stavební pozemky. Nástavba tak dovolí v těchto místech vytvořit atraktivní prostory pro bydlení nebo administrativu. Stavební systém, sestavený z malých a lehkých prvků, navíc dovoluje realizovat nástavby i v místech, která jsou obtížně přístupná pro těžkou techniku a která jsou tak klasickým technologiím zapovězena – např. historická centra měst nebo prostory dvorů a úzkých ulic.


Obvodové stěny a střecha ocelového skeletu nástavby mateřské školy Milovice

Obvodové stěny železobetonových a ocelových skeletů

Stěnové moduly pro obvodové a výplňové panely a fasády ocelových a železobetonových skeletů jsou jednoduchou architektonickou formou, s vynikajícími tepelně-technickými a akustickými vlastnostmi skladeb takových stěn. Spolu s jejich nízkou hmotností a malou tloušťkou jsou přímo předurčeny pro uvedené použití v bytové i komerční sféře. Úspory při přesunech hmot, zvýšení užitné plochy každého podlaží, snížená zátěž na skelet a zkrácení instalačního času – to vše přináší developerům nezanedbatelné snížení nákladů na výstavbu a jejich následné zhodnocení.

Nejvýznamnější přínosy:
 • výrazné urychlení výstavby odstraněním mokrých procesů, rychlou a čistou instalací s minimálním odpadem a jeho nekonfliktní likvidací, možnost prefabrikace mimo staveniště, snížení objemu a hmotnosti převáženého a přemísťovaného materiálu
 • snížení hmotnosti obvodového pláště a tím i celé stavby nižším zatížením sloupů, stropů i základů
 • snížení tepelně technické náročnosti stavby – nízkoenergetické a pasivní varianty skladeb jsou základem bez enormního a technicky náročného zvyšování tloušťek vnějších izolací
 • zvýšení užitné plochy budov – ve srovnání se zdivem mají stěny montovaných skeletů mnohem menší tloušťku, která zvyšuje vnitřní plochy kanceláří a bytů a dovolí následně na jedno podlaží zvýšení jejich počtu nebo zvětšení standardu

Obvodové stěny a střecha ocelového skeletu nástavby mateřské školy Milovice (foto)
Rekonstrukce byla vyprojektována projekční kanceláří KM Projekt z Nymburka. Ocelovou konstrukci namontovala společnost SAPR. Ocelový skelet z válcovaných profilů byl doplněn zastřešením příhradovými vazníky z tenkostěnných C profilů Lindab a stěnovými panely sestavenými z profilů obvodových stěn LindabConstruline. Dřevený krov přilehlé přízemní budovy byl nově doplněn ocelovými Z vaznicemi Lindab a zastřešen trapézovými plechy LindabCoverline.


Panelové domy v Uherském Brodě
Objekt Městského úřadu Lysá nad Labem

Rekonstrukce plochých střech na šikmé u bytových domů

Při pohledu okolo sebe vidíme řadu budov z 20. století, které se potýkají s nevhodně navrženými a chybně provedenými plochými střechami. Jejich správci vykládají nemalé finanční prostředky do jejich oprav a neustávající údržby. Pro tyto případy vyvinul Lindab řešení pro rekonstrukci plochých střech na střechy šikmé, kdy spojením lehké ocelové konstrukce a trapézových plechů vznikne jednoduchá samonosná nástavba šikmé střechy, která problémy vyřeší přirozenou cestou. Díky své lehké konstrukci lze tento systém aplikovat na staré i nové budovy s podélným nebo příčným nosným systémem, panelové, zděné i ocelové a také na dřevostavby.

Přínosy rekonstrukce ploché střechy na šikmou:
 • trvalé odstranění problémů ploché střechy
 • možnost jednoduché dodatečné izolace střešního pláště volně kladenou izolací v půdním prostoru
 • změna vzhledu a charakteru budovy - dává fádnímu vzhledu objektu nový rozměr a nový tvar
 • minimální přitížení stávající střechy cca 15 kg/m²
 • suchá a jednoduchá montáž z kvalitních ocelových materiálů s dlouhou životností

Objekt Městského úřadu Lysá nad Labem (foto 2)
Konstrukce šikmé střechy LindabRoof má sklon 15° a je provedena s přesahy 500 mm na všech stranách. Podbití je provedeno stěnovým trapézovým plechem LindabCoverline a k odvodnění je použit systém LindabRainline.


Editovat prezentaci výrobků