Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

www.cemex.czwww.podlaha.cz
logo Cemex

Cemex - betonové směsi, lité podlahy a potěry, vymývaný beton


AnhyLevel® - anhydritový litý potěr

ANHYLEVEL je samonivelační podlahový potěr na bázi síranu vápenatého - anhydritu. Vyznačuje se snadnou zpracovatelností, rychlou pokládkou a vysokou finální pevností. Umožňuje vytvoření dokonalé rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy a je ideálním řešením pro maximální efektivitu systémů podlahových topení. V dnešní době se jedná o nejspolehlivější podlahovou technologii výrazně eliminující vznik poruch v podlahových konstrukcích.

Technologické výhody potěru AnhyLevel
 • vysoká rychlost pokládky (cca 1000 m2/směnu)
 • snadná pokládka s min. závislosti na zručnosti a kondici řemeslníků
 • není nutný zábor ploch při provádění
 • rychlá doprava směsi na místo pokládky rychlostí až 14 m3/hod
 • čerpání do vzdálenosti 180 m a výšky cca 30 podlaží
 • nejsou nutné přípojky elektřiny a vody
 • není nutné provádět dilatace do velikosti plochy až 600 m2
 • odpadá poškození a znečištění stavby běžném při použití standardních potěrů
 • vysoká pevnost bez závislosti na kvalitě zhutnění, obsahu vody, ošetřování apod.

Pokládka
Vysoká tekutost a samonivelační schopnost umožňuje velmi snadnou a rychlou pokládku s ideální rovinatostí povrchu. Po nalití směsi je lehkým pohybem natřásací latě prováděno nivelování a odvzdušňování. Odpadá časově náročné vibrování, zahlazení a další činnosti běžné u tradičních potěrů. Díky snadnému zpracování lze denně realizovat i více než 1000 m2. Podlahy z litého potěru AnhyLevel nevyžadují žádné vyztužení.

Po 2 dnech od aplikace je nutné zajistit ventilaci nebo začít s pozvolným vysoušením. Již po 7 dnech je možné vysušování podlahovým topením s pozvolným náběhem teplot. Deklarovaných vlastností potěru je dosaženo po 28 dnech a při vlhkosti maximálně 1 hmotnostního procenta. Na povrchu anhydritových potěrů vzniká tzv. „šlem“. Jeho odstranění je nezbytné při aplikaci lepených podlahových krytin a urychluje vysychání.
Doba vysychání je závislá na teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy. Podlaha je pochozí po 1-2 dnech, lehké zatížení je možné již po 4 - 5 dnech.
www

AnhyLevel Thermio - tenkovrstvý anhydritový potěr

Litý tenkovrstvý anhydritový podlahový potěr s extrémní tepelnou vodivostí a vysokou pevností v ohybu, speciálně vyvinutý pro podlahová topení nízkoenergetických staveb. Anhylevel Thermio je jediný potěr s garantovanými tepelnými vlastnostmi a specifickou červenou barvou.
 • výrazně kratší doba vysychání podlahy
 • podlahy v tloušťce již od 25 mm
 • ideální pro podlahová topení
 • rychlá reakce na změny teploty v objektu
 • vliv na snížení spotřeby tepelné energie

Použití: AnhyLevel Thermio je anhydritový potěr pro interiérové podlahy s teplovodními a elektrickými topnými systémy v bytových a komerčních objektech. Umožňuje provádění vyrovnání stávajících podkladů, realizaci tenkovrstvých podlah při rekonstrukcích, nebo podlah s požadavkem na minimální zatížení stropní konstrukce a zároveň zajišťující jejich akustický útlum.

Vysoká pevnost potěru AnhyLevel Thermio umožňuje extrémní snížení tloušťky potěru:
 • až o 60% oproti tradičním cementovým potěrům
 • až o 40% oproti běžným anhydritovým potěrům
www
CemLevel® - cementový litý potěr

Jedná se o speciálně modifikovaný cementový potěr za účelem dosažení vysoké tekutosti a zároveň minimálního smršťování při zrání. Přínosem potěru CemLevel jsou zpracovatelské i kvalitativní výhody a především eliminace problémů klasických cementových potěrů.

Cementový samonivelační potěr CEMLEVEL nalézá uplatnění hlavně v místech, kde není možné použít anhydritové nebo sádrové potěry např. z důvodu trvalé vlhkého prostředí, nebo v prostorech s požadovanou a garantovanou pevností cementové podlahy (pevnost klasických potěrů je silně závislá na zhutnění, obsahu vody atd.).
www


Poroflow® - izolační, vyrovnávací a výplňové cementové pěny

Poroflow je litá vyrovnávací a izolační směs na bázi cementové pěny případně s doplněním polystyrénovou drtí. Umožňuje snadné a rychle provedení tepelné izolace a vyrovnání jakéhokoliv podkladu bez ohledu na velikost a rozsah nerovností nebo výskytů instalačních rozvodů. Díky své tekutosti a přizpůsobivosti je snadné nastavení potřebné výšky a vytvoření spolehlivého, kompaktního podkladu. POROFLOW je možné provádět ve spádu až 8%.

Použití
 • podlahy
 • stropní a stavební konstrukce
 • ploché střechy
 • balkóny, terasy
 • instalační kanály a šachty
 • bazény a jímky

Výhody POROFLOW

 • rychlost pokládky přes 1000 m2/den
 • dokonalé srovnání podkladu
 • tvarová přizpůsobivost
 • chrání podlahové rozvody
 • okonalá rovinnost povrchu
 • velmi snadný transport
 • snadná zpracovatelnost
 • paropropustnost
 • tepelně izolační vlastnost
 • dlouhodobá tvarová stálost
 • úspora prostorů na staveništi
 • požární odolnost třídy A1
www


Compacton® - samozhutnitelný beton

COMPACTON je řada lehce zhutnitelných a samozhutnitelných betonů přinášející moderní a spolehlivý způsob betonáže. Betony řady COMPACTON působením své vlastní váhy vyplní jakýkoliv tvar bednění, dostatečně obalí armaturu a zbaví se vzduchových pórů bez nutnosti strojního vibrování. Realizace plošných konstrukcí je rychlá a přesná, s minimálním požadavkem na strojní vybavení.

Použití betonů COMPACTON
 • základové pásy
 • základové desky
 • monolitické schodiště
 • podlahy
 • stěny a stropy
 • konstrukce: štíhlé, plošné, složitých tvarů, silně armované

Výhody
 • úspora až 70% času při betonáži
 • snadná betonáž tvarově složitých konstrukcí
 • spolehlivá betonáž štíhlých konstrukcí
 • umožňuje betonáž silně armovaných konstrukcí
 • zlupšuje statické spolupůsobení
 • extrémně snadná zpracovatelnost
 • odpadá nutnost hutnění vibrováním
 • dosažení vysokých pevností a kvality konstrukcí
www

Readymalt® - zdící cementová malta

READYMALT je hotová cementová zdící malta se zpracovatelností až 36 hodin, určená k přímému zpracování na stavbě. Použití transportních malt je moderním řešením výstavby s omezenou skladovací a výrobní plochou, nebo nedostatečným zdrojem energií pro lokální výrobu. READYMALT přináší efektivní a čisté zdění na vaše stavby. Optimálně nastavená konzistence umožňuje použití pro ložnou tloušťku spáry 7 - 14 mm. Tuhnutí READYMALT nastává ihned po kontaktu s nasákavými materiály.

Výhody malty READYMALT
 • dlouhá doba zpracovatelnosti
 • mobilita
 • úspora prostoru
 • úspora času
 • snadný transport
 • maximální efektivita
 • garantovaná kvalita

Vlastnosti malty READYMALT
 • hotová zdící malta k okamžitému použití
 • doba zpracovatelnosti cca 36 hod
 • pevnostní třídy MC 2,5, MC 5,0, MC 10, MC 15
 • počátek tuhnutí nastává ihned po kontaktu se zdícími prvky
 • vysoká přilnavost ke zdícím materiálům
www


Editovat prezentaci výrobků