Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zeppelin CZ s.r.o.

zeppelin.cz
logo Caterpillar

Caterpillar - přehled sortimentu výrobků

Energetické systémy

Elektrocentrály Cat®

Elektrocentrály Cat®

Co se týče technicky-provozních vlastností, představují elektrocentrály značky Cat® světovou špičku. Výkon elektrocentrále dodávají nízkoemisní dieselové motory Cat®. Elektrocentrály jsou hlavní součástí energocenter dodávaných společností Zeppelin CZ.

Výhody:
 • nízké provozní náklady
 • dlouhá životnost a spolehlivost
 • robustní konstrukce
 • vysoký výkon při nízkých emisích
 • výkonový rozsah od 200 kVA až po 4 000 kVA
další informace

Energocentrum NZ2

Energocentra

Kompaktní energocentrum NZ2® je původním konstrukčním projektem Zeppelin CZ. Jedná se o sestavu elektrocentrály Cat® s bezbateriovými zásobníky energie a dalšími nezbytnými komponenty (palivový systém, vzduchotechnika, rozvaděč apod.), která je umístěna v konstrukci skříňového typu.
Energocentrum NZ2® je bezbateriový zdroj založený na akumulaci energie v rotujícím setrvačníku. Mechanický systém akumulace je oproti systémům s choulostivými bateriovými zdroji spolehlivější a ekonomičtější. Energocentrum NZ2® slouží k trvalému napájení důležitých elektrických obvodů při zhoršení kvality napájecí sítě nebo při výpadku této sítě.
Energocentrum NZ2® je odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám a je nasazováno především v aplikacích s mimořádnými požadavky na provozní spolehlivost.

Výhody:
 • dlouhodobá stabilita výkonu
 • vysoká provozní spolehlivost
 • kompaktní rozměry (mobilita)
 • rychlý start
 • nízké provozní náklady
 • nízké emise
 • možnost dálkového monitoringu
další informace

Záložní zdroje UPS

Záložní zdroje UPS

Záložní zdroje UPS umožňují krátkodobé nepřerušené napájení elektrických obvodů. Jsou vhodné zejména pro instalaci v počítačových systémech. Společnost Zeppelin CZ nabízí záložní zdroje UPS předních světových výrobců. Podle potřeby jsou dodávány buď jednotlivě, nebo spojené v modulárních systémech. Ke všem zdrojům UPS je poskytován záruční i pozáruční servis

Dle způsobu akumulace elektrické energie se zdroje UPS dělí na:
 • bateriové zdroje UPS
 • rotační zdroje UPS
další informace

Kogenerace

Kogenerační jednotky BOOMEL®

Společnost Zeppelin CZ je na český trh uvádí pod obchodním názvem BOOMEL®. Palivem zdroje BOOMEL® může být zemní plyn nebo nafta, jsou možné i další alternativní druhy paliv (bioplyn, nízkoenergetická paliva). Standardní výkonový rozsah je od 396 kW do 4 300 kW v jednom zdroji. Pro individuální projekty jsou k dispozici zdroje až do výkonu 10 000 kW.
Kogenerační jednotky představují ekologickou variantu decentralizované výroby elektrické a tepelné energie. Pro kombinované dodávky elektřiny a tepla se používají například v průmyslových a výrobních areálech, nemocnicích, plynových kotelnách, v zemědělských provozech (bioplynové stanice) i v bytových zástavbách.
Kogenerační jednotky od Zeppelin CZ najdou často uplatnění jako primární zdroj elektrické energie v lokalitách, kde v rozvodné síti není k dispozici potřebný výkon.

Výhody:
 • nejmodernější, patentované technologie umožňující přenos energie s minimálními ztrátami
 • hospodárnost provozu = vysoká efektivita využití paliva
 • využíváním odpadního tepla při výrobě elektr. energie dochází až k 40% úspoře paliva (ve srovnání s konvenčními technologiemi)
 • rychlá návratnost investice (přebytky vyrobené elektrické energie může výrobce prodávat do veřejné rozvodné sítě)
 • snadná obsluha a údržba – možnost dálkového ovládání (PC, mobil. telefon)
další informace

Motory Cat®

OEM motory Cat®

V sortimentu divize Energetické systémy najde zákazník rozmanitou škálu dieselových a plynových motorů značky Cat® s širokým uplatněním – motory od Zeppelin CZ se používají v záložních zdrojích, kogeneračních jednotkách i jako pohonné jednotky například pro kompresorová soustrojí, vrtné soupravy, armádní vozidla, drážní vozidla nebo lodě.
V oblasti lodních motorů nabízí divize kromě motorů značky Cat® také značku Fischer Panda. Při instalaci lokomotivních motorů spolupracuje divize Energetické systémy se společností CZ LOKO, a.s., která je částečně vlastněna společností Zeppelin CZ. I v oblasti motorů se může zákazník spolehnout na komplexní služby – od poradenství, analýzy projektu, instalaci až po servis a údržbu.

Typy motorů:
 • Plynové motory Cat®
 • Průmyslové a zástavbové motory Cat®
 • Lokomotivní motory Cat®
 • Lodní motory Cat® a Fischer Panda
další informace

Fischer Panda

Logní generátory Fischer Panda

Lodní elektrocentrály značky Panda německé firmy Fischer Panda GmbH jsou kompaktní, lehké a spolehlivé. Mezi oceňovanými vlastnostmi těchto výrobků jsou také minimální nároky na údržbu a velmi tichý provoz. Kromě lodí mohou být tyto elektrocentrály instalovány také v celé řadě jiné techniky – například v přenosových TV vozech, karavanech nebo ve vojenské technice.
Elektrocentrály Panda používají asynchronní generátory. Při jejich konstrukci nejsou použity komutátory, diodové systémy a složitá rotorová vinutí – elementy, které obvykle u standardních konstrukcí zvyšují nároky na údržbu a snižují provozní spolehlivost systému.

další informace


Editovat prezentaci výrobků