Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ALLMEDIA spol. s r.o. organizační složka

www.allmedia-cz.cz
logo Allmedia

Allmedia - upevňovací a kotevní technika, pásky a fólie, ruční nářadí

Chemická kotva MKT VMU plus

Chemická injektážní kotva VMU plus

Chemická injektážní kotva VMU plus je nový, univerzální systém pro všestranné využití ve stavebnictví. Mimo použití v netrhlinovém betonu a zdivu je VMU plus schváleným produktem i pro kotvení v trhlinovém betonu a pro dodatečné vlepování výztuže. Směs slouží pro vlepování všech typů svorníků s vnějším i vnitřním závitem ze sortimentu MKT (VMU-A, VM-A a V-A) jako i pro závitové tyče všech pevnostních tříd a betonářské výztuže. Pro použití v děrovaných cihlách je potřebné použít perforované pouzdro.

Výhody:
 • jen jedna chemická malta pro všechna použití, což znamená větší flexibilitu, menší skladové zásoby, větší bezpečnost při používání
 • schválený produkt pro trhlinový a netrhlinový beton
 • schválený produkt pro dodatečné vlepování výztuže
 • schválený produkt pro plné a děrované cihly
 • schválený produkt pro závitové tyče
 • teplota podkladu při zpracování od -10°C do + 40°C (beton)
 • teplota okolí po vytuhnutí od -40°C do +120°C (v betonu)
 • variabilní kotvicí hloubky pro větší flexibilitu
 • požární certifikát
 • načaté kartuše je možné použít později s novým statickým mixérem
 • bez styrenu, 2-složková směs na bázi vinylesteru

Použití:
 • Kotvení v trhlinovém a netrhlinovém betonu: nosné ocelové konstrukce, konzoly, schodiště, základové desky, regály, sloupy, zábradlí, nosníky, fasádní konstrukce, dřevěné konstrukce, přístřešky apod.
 • Kotvení betonářské výztuže v trhlinovém a netrhlinovém betonu: prvky pro svazování betonových konstrukcí, tahové a smykové trny, vytváření kotvicích bodů.
 • Dodatečné vlepování výztuže: zesilňování nosných konstrukcí, rozšiřování stavebních konstrukcí, spolehlivé nadvazování betonových konstrukcí (balkony, konzoly, římsy, stloupy, nosníky, průvlaky...).
 • Kotvení ve zdivu: přístřešky, markýzy, okenní a dveřní rámy, fasádní konstrukce, brány, rošty apod.

Další typy: MKT Polar, MKT VM - PY, MKT VME , MKT VMZ , THERMO proof, Ampulka MKT V
www


Hmoždinka TOX VLF-S1
Hmoždinka TOX VLF-S2

Hmoždinky VLF TOX

VLF TOX jsou předmontované prodloužené plastové hmoždinky, které jsou vhodné do všech materiálů. Jsou určeny na lehké kotvení ve stavebních konstrukcích. Jsou použitelné do materiálů jako je například beton, kámen, plná cihla, dutá cihla. Jejich mimořádné vlastnosti oceníme až v pórobetonu, do kterého jsou určeny. Pri práci s pórobetonem si málokdo uvědomuje jakým problémům může čelit při pozdějším upevňování zařizovacích předmětů do stěn. Tady se dostává ke slovu TOX VLF s unikátní konstrukcí s kovovou koncovkou a patentovaným postupem, kdy hmoždinku do pórobetonu natloukáte bez předvrtání díry. Díky tomu dojde ke zhutnění materiálu v okolí díry a při následném dotažení k vytvoření tzv. kotvy na konci hmoždinky. K upevňování do pórobetonu je možné ještě použít i hmoždinky TOX TFS a TOX GB s předvrtáním díry správného průměru.

Hmoždinka TOX VLF-S1 - používá se na průvlakovou montáž. Průměr je 6 mm, 8 mm nebo 10 mm. Balení obsahuje i šroubek s hlavou TORX příslušné velikosti.

Hmoždinka TOX VLF-S2 - používá se na průvlakovou montáž. Průměr 10 mm. Balení obsahuje i šroubek s šestihrannou hlavou.
www


Okenní fólie Vario SD
Okenní fólie Vario XD pružná

Okenní fólie s proměnlivým difuzním odporem - VARIO

Fólie VARIO jsou speciální membrány pro rychlé a bezpečné utěsnění připojovacích spár oken a dveří podle aktuálních norem. Při použití fólií VARIO může být, podle povětrnostních podmínek, připojovacíí spára odvětrávána (vysušovaná) směrem do interiéru nebo exteriéru. Toto je způsobeno variabilním přizpůsobováním se jejích parotěsných a difuzních vlastností, jako i flexibilním přizpůsobením se různým situacím fyziky stavebních konstrukcí. Tímto se stará o optimální odvádění vlhkosti a vysušování připojovací spáry.

Okenní fólie VARIO se mohou používat jak pro interiérové tak i exteriérové utěsnění bez toho, aby vnikala vlhkost do připojovací spáry. Díky speciálnímu vyhotovení v příčném směru se může fólie optimálně přizpůsobit pohybům stavby. I díky této flexibilitě je zajištěno trvalé utěsnění připojovací spáry. Fólie VARIO jsou z obou stran omítatelné (krom varianty OPTIMA, OPTIMA EASY a VARIO XD) a přetíratelné. Tím se stávají fólie lehce zabudovatelné. Spojení fólie s ostěním se dá lehce a bezpečně zrealizovat buď samolepicím butyl-kaučukovým páskem, lepidlem na bázi akrylátu OTTOCOLL A770, nebo při verzi OPTIMA a OPTIMA EASY pomocí celoplošného akrylátového lepidla Hi-Tack. Na rám okna nebo dveří se fólie lepí samolepicím akrylátovým páskem, který je součástí fólie.

Výhody:
 • jen jeden typ fólie pro interiér a exteriér (žádná možnost zaměnění, potřebují méně místa na uskladnění)
 • mnohé varianty vyhotovení pro různé montážní situace
 • optimální vysychání připojovací spáry
 • přizpůsobivé pohybům stavby díky příčné flexibilitě
 • trvalé utěsnění připojovací spáry
 • omítatelné a přetíratelné
 • žádné znečištění rámů oken a dveří tekutými lepidly
 • fólie a lepidla neobsahují žádná rozpouštědla
 • vynikající přilnavost na různé typy rámů výplňových konstrukcí

Všechny typy a vyhotovení fólií VARIO jsou odolné vůči hnanému dešti při síle více než 600 Pa a odolávají přestupu vzduchu z interiéru do připájecí spáry (průnikem menším než 100 litrů za hodinu na metr spáry).
www


Komprimovaná těsnicí páska 3 v 1 ISO-BLOCO One
Komprimovaná těsnicí páska 3 v 1 ISO-BLOCO One

Komprimovaná těsnicí páska 3 v 1 ISO-BLOCO One

Jako „standardní“ těsnění mezi rámem okna a zdivem se běžně používá polyuretanová pěna, která i pokud je omítnuta, má po ořezání sklon k nasakování vody přes omítku a není dlouhodobě schopná dilatovat ve spáře. To má za následek tvorbu trhlin, přes které se šíří vlhkost dále a vzniká živná půda pro tvorbu plísní.

ISO-BLOCO One je speciální multifunkční těsnicí páska splňující požadavky příslušných STN o správné montáži oken. ISO-BLOCO One výraznou měrou přispívá k úspoře energie díky speciální fólii na vnitřní straně. Tato fólie má nulovou hodnotu propustnosti par, což znamená 100%-ní vzduchovou nepropustnost na vnitřní straně spáry. Díky tomu je ISO-BLOCO One vhodná i pro pasivní domy s nejvyššími požadavky na těsnost. Nekontrolované průniky vzduchu, zvuku a tepla spárovými netěsnostmi jsou vyloučené díky vzduchotěsnému oddělení vnitřního a vnějšího prostředí.

Pokud se na vnitřní straně soustřeďuje vlhkost, dochází ke kondenzaci a začíná se objevovat plíseň na zdivu. Multifunkční páska ISO-BLOCO One má rozdíl difuzních odporů v poměru 50:1 (50 x těsnější vevnitř než venku), díky čemuž je připájecí spára vždy suchá bez prostředí vhodného na tvorbu plísní.

Vlastnosti:
 • 10-letá záruka na vlastnost připájecí spáry
 • paropropustná z exteriérové strany, odolná vůči tlaku vody až do 1 050 Pa
 • parotěsná z interiérové strany s difuzním poměrem 1 : 50 k exteriérové straně
 • součinitel přestupu tepla U je v rozpětí 0,8 – 0,6 W/m°K podle šířky pásky
 • zvukový útlum v 10 mm spáře je 45 dB
 • se samolepicím páskem pro rychlou montáž na rám okna
 • výborná přizpůsobivost nerovnostem v podkladu – vhodná na dilatující spáry
 • odolná vůči UV záření
 • protipožární odolnost třídy B1
 • vhodná na rovné a zalomené ostění

V nabídce je i kompletní systém těsnicích pásek a fólie pro okna a fasády.
www


Pokosová pila Evolution RAGE 3
Magnetická vrtačka Evolution ME7500
EVO systém

Stroje EVOLUTION

Během 20 let na trhu s elektrickým nářadím si produkty Evolution našly svoje místo v ocelářském průmyslu a výrobě. Výrobky Evolution jsou v současnosti známé po celém světě a značka je jednou z nejrychleji rostoucích značek elektrického nářadí na světě. Společnost Evolution se tradičně specializuje na suché řezání kovů a stala se průkopníkem moderní TCT technologie, jež je základem multifunkčních pil RAGE, které jedním kotoučem řežou ocel, hliník, plast, dřevo (i s hřebíky) a mnoho dalších materiálů. Všechny výrobky Evolution jsou vyráběny podle přísných standardů a jsou podrobeny přísné kontrole a zkušebním postupům.

Pily
Okružní pily – multifunkční RAGE 185mm pily s TCT kotouči, které řežou dřevo, ocel, hliník a plast.
Pokosové pily - s inovativní technologií a možností naklápění na obě strany, čímž se výrazně zjednodušuje manipulace při řezání. Používají 255mm pilové kotouče (menší model RAGE 3-S 210 mm). Řez s nimi je čistý, rychlý a bez pálení nebo jiskření.
Zkracovací pily – stolové pily s 355mm kotouči (model RAGE 4 používá 185mm kotouč) s TCT technologií. Mají vynikající výkon při řezání různých materiálů.
Pila na beton – diamantová pila 2400W s 305mm kotoučem. S jedním kotoučem lehce řeže dlažbu, beton, cihlu nebo jiný kámen. Ergonomické rukojeti ve 2 polohách ulehčují práci při řezání.
Pily na řezání kovu – stolová (Raptor 355mm) nebo okružní (230-HDX 230mm) pila pro řezání různých materiálů. Obě varianty mají čistý, rychlý řez bez pálení nebo jiskření a chlazení.

Magnetické vrtačky – mají dostatečně silné magnety pro bezpečnou práci v jakékoli poloze. Jejich integrovaný přívod chladicí kapaliny cíleně ochlazuje místo vrtání. Na výběr je více modelů, s rozdílně silnými magnety a průměry vrtání
Evolution ME3500 – magnet 1000kg, vrtání do půměru 35mm
Evolution EVO42 - magnet 1500kg, vrtání do průměru 42mm
Evolution ME7500 – magnet 2250kg, vrtání do průměru 75mm, 4 rychlosti, zpátečka pro řezání závitů

EVO systém – velkou výhodou EVO systému je jeho univerzálnost a možnost změnit funkci. Stačí Vám jen jeden základní díl s motorem Mitsubishi. Na tento si podle potřeby nasadíte zařízení, které potřebujete. Všechny díly mají robustní a odolnou ocelovou konstrukci. Základní díl má podvozek, který zabezpečuje mobilitu celého zařízení (i s přídavným dílem). Evo systém má tyto části:
6,5k benzínový motor, Čerpadlo, Generátor 2400 W, Vysokotlakový čistič
wwwMíchadlo COLLOMIX Xo 1 + WK metla
Míchadlo COLLOMATIC XM 2

Míchadla Collomix

Ruční míchadla pro profesionály - Collomix garantuje dlouhodobou životnost a spolehlivost i v nejtěžších podmínkách. Ruční míchadla Collomix jsou vyráběna ze 100% komponentů Made in Germany. Máte na výběr 2 upínací systémy: patentovaný HEXAFIX® nebo standard M14.

Výborný design - Evoluční a futuristický produktový design s vysokou funkčností a jednoduchou údržbou, ze kterého vyzařuje síla, kompaktnost a robustnost.

Optimalizovaná ergonomie - Práce ve vzpřímené poloze díky zlepšené pracovní výšce a ergonomicky tvarovaná rukojeť zabezpečují práci bez námahy.

Výhody ručních míchadel Collomix - použití rozdílných míchacích metel v závislosti na viskozitě materiálu, jednoduché čištění metel - s čistým nářadím lépe vymícháte materiál a méně zatěžujete stroj, jednoduchá a bezpečná přeprava bez připojené metly, každé míchadlo s připojením M 14 může použít metlu s připojením Hexafix® - stačí použít adaptér

Ruční míchadlo Collomix Xo 1, Collomix Xo 4, Collomix Xo 6, Collomix Xo 55 duo

Automatická míchací zařízení Collomatic - Míchání bez námahy, bez problémů, s automatickými míchacími zařízeními ColloMatic®. Rotační míchače, kompaktní automatické míchače nebo míchače s vnitřním oběhem, stroje ColloMatic® Vám nabízí konkrétní výhody pro prakticky každý požadavek: vysoká kvalita promíchání, mobilita a kompaktnost, krátká doba míchání, robustní technologie

AOX – S, POX – S, TMS 2000, XM 2, XM 3
www


Editovat prezentaci výrobků