Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/356-obvodove-plaste-drevostaveb Obvodové pláště dřevostaveb Obvodov%C3%A9%20pl%C3%A1%C5%A1t%C4%9B%20d%C5%99evostaveb https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fdrevostavby%2F356-obvodove-plaste-drevostaveb <p>Na kvalitě obálky budovy ve značné míře závisí energetická náročnost dřevostavby. Proto je nutné zajistit nejen účinnou tepelnou izolaci dřevostavby, ale a její vysokou vzduchotěsnost, aby nedocházelo k úniku tepla z budovy a zároveň do ní v zimě nepronikal za větrného počasí chladný vzduch. To platí jak pro difuzně otevřené, tak pro difuzně uzavřené skladby. Netěsnosti ve stavební konstrukci významně ovlivňují nejen tepelné ztráty, ale i povrchové teploty, vlhkostní režim skladeb, vzduchovou neprůzvučnost a v případě dřevostaveb také trvanlivost samotné dřevěné konstrukce a dalších přírodních materiálů použitých v obvodovém plášti. Kvalitu každé dřevostavby se doporučuje před dokončením ověřit <a href="https://stavba.tzb-info.cz/tepelne-izolace/6758-vzduchotesnost-drevostaveb-v-souvislostech">Blower-door testem</a>.</p> <h2 id="otevrena-skladba">Difuzně otevřená skladba</h2> <a href="/docu/texty/0003/000356o19.jpg" rel="fancybox-356" title="Příklad difuzně otevřené skladby z veletrhu Dřevostavby 2013"><img src="/docu/texty/0003/000356o18.jpg" width="130" height="97" class="border fri" alt="" title="" /></a> <a href="/docu/texty/0003/000356o20.jpg" rel="fancybox-356" title="Příklad difuzně otevřené skladby z veletrhu Dřevostavby 2013"></a> <p>Difuzně otevřená skladba obvodového pláště neobsahuje parozábranu - vrstvu, která má výrazně vyšší difuzní odpor než ostatní vrstvy. Tím je umožněno, aby vodní pára v rámci přirozených difuzních procesů procházela konstrukcí z interiéru do exteriéru, přičemž v konstrukci nedochází k její kondenzaci. To však znamená, že skladba nesmí být ani z vnější strany uzavřena difuzně hůře propustnou vrstvou, např. zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu.</p> <p>V difuzně otevřených skladbách se uplatňují přírodní tepelné izolace z minerálních vláken, foukané celulózy apod. Pokud je skladba správně navržena a provedena, je zajištěna konstrukční ochrana dřeva. Nevznikají v nich tepelně-vlhkostní podmínky pro růst dřevokazných organismů. Vzduchotěsnicí vrstvu v difuzně otevřených skladbách obvykle tvoří deskové materiály na vnitřní straně konstrukce, které zároveň plní i statickou funkci.</p> <h2 id="uzavrena-skladba">Difuzně uzavřená skladba</h2> <a href="/docu/texty/0003/000356o22.jpg" rel="fancybox-356" title="Příklad difuzně uzavřené skladby z veletrhu Dřevostavby 2013"><img src="/docu/texty/0003/000356o21.jpg" width="130" height="97" class="border fri" alt="" title="" /></a> <p>Difuzně uzavřená skladba obsahuje na vnitřním líci parotěsnicí vrstvu obvykle z plastové fólie. Fólie se se spojuje systémovými lepicími páskami v přesazích a napojuje se na veškeré navazující detaily. Tak se zamezuje zvýšené difuzi vodní páry do konstrukce. Z tohoto důvodu lze pak z vnější strany skladby navrhnout např. zateplovací systém s vyšším difuzním odporem s tepelnou izolací např. z pěnového polystyrenu.</p> <p>Podmínkou správně funkce difuzně uzavřené skladby a trvanlivosti dřevěné konstrukce je dokonale provedená vrstva parozábrany z plastové fólie. Lokální perforace nebo neslepený spoj parozábrany může vést lokálně k transportu vlhkosti do skladby obvodového pláště a ke kondenzaci vodní páry. Parozábrana z plastové fólie ve skladbě obvykle plní i funkci vzduchotěsnicí vrstvy.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz