Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=18015

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=15188

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=15181

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=15180

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=15188

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=15180

anotace článku:


https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/343-definice-budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie-dle-smernice-2010-31-eu Definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle směrnice 2010/31/EU Definice%20budovy%20s%20t%C3%A9m%C4%9B%C5%99%20nulovou%20spot%C5%99ebou%20energie%20dle%20sm%C4%9Brnice%202010/31/EU https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fbudovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie%2F343-definice-budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie-dle-smernice-2010-31-eu <p>Standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie primárně uvádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (přepracování), takzvaná EPBD II (energy performance of building directive). Tato směrnice říká, že:</p> <p> <em>&#8222;Je třeba přijmout opatření s cílem zvýšit počet budov, které nejenže splňují současné minimální požadavky na energetickou náročnost, ale jsou i energeticky účinnější, čímž dojde ke snížení spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého. Za tímto účelem by členské státy měly vypracovat vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie a pravidelně o těchto plánech předkládat zprávy Komisi.&#8220;</em> Budovu s téměř nulovou spotřebou dále směrnice definuje, jako budovu, <em>&#8222;jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí&#8220;</em>.</p> <p>Co konkrétně znamená ona téměř nulová, či velmi nízká spotřeba energie, a co znamená značný rozsah pokrytí obnovitelnými zdroji, je již v kompetenci jednotlivých členských zemí. V případě České republiky je směrnice implementována do zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Technické parametry dále specifikuje vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (se změnou 230/2015 Sb.).</p> <p class="cup"><a href="https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/15180-budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie-definice"><strong>Celý článek o definici budovy s téměř nulovou spotřebou energie naleznete zde.</strong></a></p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama