Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/firemni-clanky-pr-clanky Firemní články<br />(PR články) Firemn%C3%AD%20%C4%8Dl%C3%A1nky%3Cbr%20/%3E%28PR%20%C4%8Dl%C3%A1nky%29 https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Ffiremni-clanky-pr-clanky <br /> <br /> <hr align="center" width="95%" size="1" class="cara" /> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center"> <tr><td valign="top" rowspan="6"><b>&nbsp;</b></td><td width=24 align="center" valign="center"><img src="img/osquare.gif" width=6 height=6 /></td> <td><a href="#clanek">Firemní články</a></td></tr> <tr><td align="center" valign="center" width="24"><img src="img/osquare.gif" width=6 height=6 /></td> <td><a href="#cena"><b>Cenové podmínky pro firemní články</b></a></td></tr> <tr><td align="center" valign="center" width="24"><img src="img/osquare.gif" width=6 height=6 /></td> <td><a href="#adresar">Katalog firem a výrobků TZB-info</a></td></tr> <tr><td align="center" valign="center" width="24"><img src="img/osquare.gif" width=6 height=6 /></td> <td><a href="#podklady">Podklady pro firemní články</a></td></tr> <tr><td>&nbsp;</td><td></td></tr> <tr><td align="center" valign="center" width="24"></td> <td><a href="https://www.tzb-info.cz/reklama-na-portalu-tzb-info">zpět na titulní stranu reklamy</a></td></tr> </table> <a name="clanek"></a> <hr align="center" width="95%" size="1" class="cara" /> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"> <tr><td width=24 align="CENTER" valign="MIDDLE"><img src="img/osquare.gif" width=6 height=6 /></td> <td><big><b>Firemní články</b></big></td></tr> <tr><td>&nbsp;</td> <td> <p class="taj"> Publikováním firemního článku na portálu TZB-info máte možnost <b>upozornit na Vaši firmu a představit Vaše výrobky a služby široké i odborné veřejnosti</b>. Předností firemního článku na portálu TZB-info je možnost <b>publikovat jej kterýkoliv den v roce</b>, reagovat operativně a využít správného načasování. Čtenáři tak získávají stále aktuální informace o Vašich výrobcích a službách. </p> <p class="taj"> Firemní článek je publikován <b>na titulní straně TZB nebo STAVBA</b> společně s dalšími odbornými a jinými články. Na titulní straně zůstává článek s anotací po dobu nejméně <b>jednoho týdne</b>, poté je <b>zařazen k příslušnému tématu</b>. Článek je kdykoliv možné vyhledat pomocí fulltextového vyhledávače, nebo chronologicky v archivu titulní strany.<br><br> Uživatelé mají dále možnost vyžádat si další informace nebo podklady od Vaší firmy prostřednictvím jednoduchého formuláře. Získáváte tak přímý kontakt na Vaše zákazníky. </p> <!-- <p align="center"><img src="docu/texty/0000/000027o4.jpg" width="600" height="465" alt="ukázka - PR článek na titulní straně" title="" /><br /> Zveřejnění firemního článku na titulní straně. </p> --> <p> <a href="https://stavba.tzb-info.cz/podhledy/7469-tepelneizolacni-desky-ytong-multipor-masivni-izolace-podhledu-stropu" target="_blank"><b>Příklad skutečného firemního článku.</b></a> </p> </td> </tr> </table> <a name="cena"></a> <hr align="center" width="95%" size="1" class="cara" /> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"> <tr><td width=24 align="CENTER" valign="MIDDLE"><img src="img/osquare.gif" width=6 height=6 /></td> <td><big><b>Cenové podmínky pro firemní články</b></big></td></tr> <tr><td>&nbsp;</td> <td> <p> <table class="cltab center" width="95%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th width="70%" align="left">&nbsp;</th> <th align="center">cena</th> </tr> <tr> <td class="left"><br />Uveřejnění článku na titulní stranu TZB, STAVBA, VYTÁPĚNÍ<br />- zveřejnění zároveň v příslušné oborové oblasti a rubrice dle tématu<br />- trvalé umístění v archivu<br />- v ceně článku je 1 prolink v textu<br /><br /></td> <td class="bold">10 000 Kč</td> </tr> <!-- <tr> <td class="left"><br />Uveřejnění článku na titulní stranu STAVBA<br />- zveřejnění zároveň v příslušné stavební oborové oblasti a rubrice dle tématu<br />- trvalé umístění v archivu<br />- v ceně článku je 1 prolink v textu<br /><br /></td> <td class="bold">5 000 Kč</td> </tr> --> <tr> <td class="left"><br />Uveřejnění článku pouze do vybrané oblasti <br /> - zveřejnění zároveň v příslušné rubrice dle tématu<br /> - trvalé umístění v archivu<br /> - v ceně článku je 1 prolink v textu<br /><br /></td> <td class="bold">5 000 Kč</td> </tr> <tr> <td class="left"><br />Navýšení počtu URL adres v textu článku, max. 5 odkazů<br /> Pozn.: funkčnost URL adresy garantujeme pouze po dobu zachování totožné URL na straně klienta.<br /><br /></td> <td class="bold">500 Kč</td> </tr> <tr> <td class="left"><br />Grafická úprava a kódování článku z dodaných podkladů <br /><br /></td> <td class="bold">zdarma</td> </tr> </table> <!-- <br /><br /> Umístění textové upoutávky do okna "Reklama" na titulní straně<br />TZB<br />STAVBA <td align="center" valign="top"><b>zdarma<br /><br />10 000 Kč<br /><br /><br /><br /><br />5 000 Kč<br /><br /><br /><br /><br />500 Kč <br /><br /><br /><br />5 000 Kč / týden<br />5 000 Kč / měsíc</b> --> </p> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <p class="taj"> Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozsah článku je omezen standardně na 4 strany textu formátu A4 včetně tabulek, grafů, obrázků, schémat nebo vzorců. </p> </td> </tr> </table> <a name="adresar"></a> <hr align="center" width="95%" size="1" class="cara" /> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"> <tr> <td align="center" valign="center" width="24"><img src="img/osquare.gif" width=6 height=6 /></td> <td><b><big>Katalog firem a výrobků TZB-info</b></big></td> </tr> <tr><td>&nbsp;</td> <td> <p class="taj"> Součástí firemního článku je odkaz na Vaši firmu do <a href="https://www.tzb-info.cz/firmy">Katalogu firem a výrobků TZB-info</a>, kde čtenáři naleznou Vaše aktuální kontaktní údaje a odkaz na www stránky. <b>Zařazení do Katalogu firem a výrobků TZB-info je podmínkou pro zveřejnění firemního článku</b> a je zpoplatněno v základní verzi roční částkou <b>1&nbsp;800,- Kč</b> bez DPH. Další informace o službách, které získáte zařazením firmy do Katalogu firem a výrobků TZB-info, najdete v <a href="https://www.tzb-info.cz/prezentace-v-tzb-adresari-firem">obchodních podmínkách</a>. </p> </td> </tr> </table> <a name="podklady"></a> <hr align="center" width="95%" size="1" class="cara" /> <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"> <tr><td align="center" valign="center" width="24"><img src="img/osquare.gif" width=6 height=6 /></td> <td><big><b>Podklady pro firemní články</b></big></td> </tr> <tr><td>&nbsp;</td> <td> <p class="taj"> Podkladem pro zveřejnění je text článku v elektronické podobě.<br><br> <b>Text musí být v členění na:</b> název, anotace, firma/autor, text v odstavcích a s nadpisy. Přehledně uveďte i odkazy kam do textu vložit grafické elementy (fotografie, grafy, tabulky, náčrty, části výkresů).<br><br> <b>Obrázky</b> jsou předávány v elektronické formě v co možná nejlepší kvalitě. Doporučujeme používat pouze barevné obrázky.<br><br> <b>Firma, jejíž firemní článek je publikován, plně odpovídá za obsahovou stránku zveřejňovaných údajů a informací.</b> Zveřejnění bude provedeno po korektuře. </p> </td> </tr> </table> <br /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama