Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=14333

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=13399

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=11506

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=11392

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10870

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10819

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10782

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10745

anotace článku:


https://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/242-technicke-vlastnosti-zaskleni Technické vlastnosti zasklení Technick%C3%A9%20vlastnosti%20zasklen%C3%AD https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fokna-dvere%2F242-technicke-vlastnosti-zaskleni <a href="243-akusticke-vlastnosti-zaskleni-a-jejich-klasifikace" class="v8 next-text no-print" title="následující: Akustické vlastnosti zasklení a jejich klasifikace"><span>následující text</span></a> <a href="241-distancni-ramecky" class="v8 prev-text no-print" title="předchozí: Distanční rámečky"><span>předchozí text</span></a> <br class="clear" /> <p class="before-ul">Technické vlastnosti zasklení jsou důležitým parametrem. Přitom je možné zasklení kvantifikovat z&nbsp;různých pohledů, respektive kvantifikovat jeho různé vlastnosti:</p> <ul> <li>Součinitel prostupu tepla <var>U</var><sub>g</sub> [W/(m<sup>2</sup>&#8729;K)] dle ČSN&nbsp;EN&nbsp;673:2011 &#8211;&nbsp;tepelněizolační vlastnost výplně stanovená výpočtem nebo dle ČSN&nbsp;EN&nbsp;674:2011 &#8211;&nbsp;zkušební metoda chráněné teplé desky nebo dle ČSN&nbsp;EN&nbsp;675:2011 &#8211;&nbsp;metoda měřidla tepelného toku. Tento součinitel charakterizuje tepelněizolační vlastnost zasklení a udává, kolik wattů prochází jednotkou plochy při teplotním spádu 1&nbsp;kelvin.</li> <li>Solární faktor <var>g</var> [-] dle ČSN&nbsp;EN&nbsp;410. Solární faktor udává, kolik tepelného záření projde procentuálně zasklením z&nbsp;exteriéru do interiéru.</li> <li>Světelná propustnost <var>L</var><sub>t</sub> [%] dle ČSN&nbsp;EN&nbsp;410. Světelná propustnost udává, kolik procent světelného záření sklem projde z&nbsp;exteriéru do interiéru.</li> <li>Odrazivost světelného záření <var>L</var><sub>r</sub> [%] dle ČSN&nbsp;EN&nbsp;410. Odrazivost světelného záření udává, kolik procent světelného záření přicházejícího z&nbsp;exteriéru je při dopadu na plochu zasklení odraženo zpět.</li> </ul> <p>Dále je třeba sledovat akustické vlastnosti zasklení&nbsp;(3.1), druh výplně meziskelního prostoru&nbsp;(3.2) a třídu bezpečnosti zasklení&nbsp;(3.3).</p> <p>Poté existují i&nbsp;další požadavky na zasklení, na jeho barvu, neprůhlednost apod. Tyto vlastnosti je vhodné si se zhotovitelem včas dohodnout a přesně specifikovat vlastnosti zasklení, ať již přesným popisem vlastností, nebo odkazem na vzorník výrobce skel.</p> <p class="before-ul">Lze požadovat například:</p> <ul> <li>sklo probarvené ve hmotě, odstín dle vzorníku výrobce skel,</li> <li>reflexní nebo zrcadlové sklo, označení dle výrobce skel,</li> <li>ornamentální sklo, název dle výrobce skel,</li> <li>drátosklo leštěné,</li> <li>drátosklo obyčejné,</li> <li>jiné, výše neuvedené sklo, popřípadě dvojsklo složené z&nbsp;různých skel.</li> </ul> <a href="243-akusticke-vlastnosti-zaskleni-a-jejich-klasifikace" class="v8 next-text no-print" title="následující: Akustické vlastnosti zasklení a jejich klasifikace"><span>následující text</span></a> <a href="241-distancni-ramecky" class="v8 prev-text no-print" title="předchozí: Distanční rámečky"><span>předchozí text</span></a> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz