Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/109844-thermo-solar-od-novej-vlady-ocakavame-obnovenie-dotacii-na-oze THERMO/SOLAR: Od novej vlády očakávame obnovenie dotácií na OZE THERMO/SOLAR%3A%20Od%20novej%20vl%C3%A1dy%20o%C4%8Dak%C3%A1vame%20obnovenie%20dot%C3%A1ci%C3%AD%20na%20OZE https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2F109844-thermo-solar-od-novej-vlady-ocakavame-obnovenie-dotacii-na-oze 9.4.2012 5:35 Výrobca slnečných kolektorov, THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom očakáva, že nová vláda bude plniť záväzky SR voči EU a znovu obnoví podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) pre obyvateľstvo. <p>Po tom, čo v závere roka 2011 <strong>Ministerstvo hospodárstva SR zastavilo dotácie na OZE, nastal prepad predaja slnečných kolektorov</strong> na domácom trhu a o prácu prišlo aj mnoho montážnikov. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák </p> <p><em>,,Od novej vlády si sľubujeme <strong>obnovenie dotácií</strong>, ktoré boli historicky jedinou reálnou podporou využívania termických slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ku ktorej mali prístup všetci obyvatelia a nie iba vybrané subjekty. Podporu zaviedla predchádzajúca vláda Róberta Fica ako jedno z protikrízových opatrení v roku 2009. Celkovo bolo od apríla 2009 vyčlenených 8 mil. &#8364;, ale reálne sa vyčerpalo iba cca 6,5 mil. &#8364;. Dotácie však nemusia byť obnovené pôvodným byrokratickým postupom, postačilo by napríklad aj jednoduché vrátenie DPH&#8220;</em>, povedal M. Novák. </p> <p>Poukázal pritom na fakt, že poklesom predaja kolektorov štát prišiel o značné prostriedky. Dotácie boli totiž iba v sume o niečo vyššej, než sú dopady z toho, o čo SR prišla znížením príjmov z DPH za predaj solárnych systémov a daní a odvodov z miezd zamestnancov, výrobcov a montážnikov a pomernej časti odvodov zo ziskov, nehovoriac aj o možných príspevkoch pre nezamestnaných.</p> <p><em>,,Skúsenosti z Nemecka, ktoré je svetovým lídrom vo využívaní OZE, ukazujú, že zmeny v dotačnej politike majú na trh horší vplyv, ako keby dotácie neboli vôbec. Veď cca <strong>90 percent všetkých solárnych zostáv pre obyvateľstvo sa na Slovensku predávalo s využitím dotácií</strong>. Preto je nepochopiteľné, že zdroje na podporu neekologickej ťažby uhlia sa na Slovensku vždy nájdu, ale rádovo nižšie zdroje na OZE nie. Terajšia situácia vo využívaní slnečných kolektorov je v SR stále nedostatočná, napriek tomu, že výnosy domácností v podobe ušetrených platieb za teplú vodu v pomere k investícii, presahujú akékoľvek úroky v bankách&#8220;</em>, povedal M. Novák.</p> <p>Poukázal pritom na skutočnosť, že prostá <strong>návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostávala na úroveň cca 9 rokov</strong>. Vlaňajšia úroveň dotácií však bola 200 &#8364;/m2 pri inštalácii do 8 m2. Solárny systém s 300 l zásobníkom pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti.<strong> Kvalitný solárny systém z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR má praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť</strong>. </p> <p><em>,,Vypočítali sme, že ak malé solárne zariadenie na prípravu teplej vody ušetrí dnes na elektrickej energii 300 &#8364;/rok, tak za 30 rokov majiteľ solárneho zariadenia ušetrí, pri 3 % raste cien energií, na nákladoch 14 013 &#8364; a v prípade 5 % rastu až 20 113 &#8364;. Uvedené malé solárne zariadenie predstavuje kompletný solárny systém s tromi kolektormi a 300 litrovým solárnym bojlerom s elektrickým doohrevom. Pri dodávke, vrátane montáže a po odpočítaní vlaňajšej štátnej dotácie, platil majiteľ rodinného domu za toto štandardizované solárne zariadenie cca 2800 &#8364;, dnes bez dotácií je to cca 3900 &#8364;&#8220;</em>, uzavrel M. Novák.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama