Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/109135-dotacie-do-fosilnych-paliv-brzdia-rozvoj-oze Dotácie do fosílnych palív brzdia rozvoj OZE Dot%C3%A1cie%20do%20fos%C3%ADlnych%20pal%C3%ADv%20brzdia%20rozvoj%20OZE https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2F109135-dotacie-do-fosilnych-paliv-brzdia-rozvoj-oze 27.12.2011 5:14 Jednou z hlavných príčin nedostatočného rozvoja Obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v celosvetovom meradle sú dotácie do fosílnych palív, informoval Ing. Milan Novák z THERMOSOLAR Žiar. <p><em>Jednou z hlavných príčin nedostatočného rozvoja Obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v celosvetovom meradle sú dotácie do fosílnych palív. Presmerovanie dotácií od fosílnych palív k OZE by prispelo k intenzívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov, ich rýchlejšiemu rozvoju a v konečnom dôsledku zhromadňovaním výroby aj k zníženiu jednotkovej ceny vyprodukovanej energie. Pritom OZE sú nevyčerpateľným zdrojom čistej energie, ktorý navyše zabraňuje otepľovaniu atmosféry a znižuje produkciu skleníkových plynov.</em> Informoval o tom Ing. Milan Novák, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom. </p> <p><em>,,V značnej časti verejnosti rezonuje presvedčenie, že príliš veľká podpora obnoviteľných zdrojov energie zvyšuje naše výdavky za nákup energií. O to prekvapujúcejšie zaznela preto pre mnohých ľudí nedávna výzva hlavného ekonóma Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) F. Birola k razantnému zníženiu dotácií fosílnych palív. F. Birol uviedol, že minulý rok sa vydalo na dotácie fosílnych palív vo svete 409 miliárd dolárov, približne o 109 miliárd viac ako rok predtým. Ak by vlády ukončili tieto dotácie, klesol by do r. 2020 rast dopytu po energiách o 4,1 % a dopyt po rope by sa znížil o 3,7 miliónov barelov denne. Rozvojové krajiny ale dotácie nechcú obmedzovať, pretože im pomáhajú v konkurencii s vyspelými štátmi, ktoré dotovali ťažbu a distribúciu fosílnych palív v minulosti&#8220;,</em> povedal M. Novák.</p> <p> Ďalej upozornil, že podľa vlaňajšej analýzy agentúry Bloomberg vlády dotovali fosílne palivá dvanásťkrát viac ako obnoviteľné energie.<em> ,,V prípade, že sa nepodarí v celosvetovom meradle obmedziť rast spotreby fosílnych palív, rozplynie sa šanca udržať globálne oteplenie pod hranicou 2 °C. Ak sa vlády nedohodnú na koordinovanej akcii a stredná teplota planéty sa zvýši o 3,5°C, podľa záverov Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu (IPPC) nastanú nezvratné zmeny a vyhynie mimo iného na zemi 40 až 70 % živočíšnych druhov&#8220;</em>, citoval M. Novák.</p> <div class="vpravo" style="width:288px"><img src="/docu/zpravy/0091/009135o1.jpg" width="288" height="182" class="border" alt="" /><br /> </div> <p>Zdôraznil aj fakt, že obnoviteľné zdroje energií budú v budúcnosti aj bez dotácií ekonomicky výhodnejšie ako fosílne palivá, pretože cena fosílnych palív bude pre ich limitované zásoby rásť. </p> <p><em>,,Na druhej strane obnoviteľné zdroje energií sú z hľadiska potrieb ľudskej civilizácie nevyčerpateľné. Technický pokrok a zhromadňovanie ich výroby bude v budúcnosti ďalej znižovať ich ceny. Dotácie do obnoviteľných zdrojov energií by mali prispieť k ich intenzívnejšiemu využívaniu v kratšej dobe a tým zvýšiť šance, že odovzdáme našim potomkom planétu Zem ešte v obývateľnom stave. Toto však bude platiť iba za predpokladu, že ľudstvo obmedzí dotácie do fosílnych palív&#8220;,</em> konštatoval M. Novák. </p> <p>Na historicky prvé zavedenie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľstvo, vláda pôvodne vyčlenila v apríli 2009 sumu 8 mil. &#8364;. Podľa údajov SIEA sa doteraz vyčerpalo iba niečo vyše 6,5 mil. &#8364;, z toho 2,675 mil. &#8364; v tomto roku. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR 27.októbra 2011 oznámilo, že zastavuje registrácie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie. Bez náhrady tak končí jediná reálna podpora OZE, ku ktorej mali prístup všetci obyvatelia a nie iba vybrané subjekty ako je to v prípade veľkých fotovoltických, veterných alebo geotermálnych elektrární.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama