Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/125191-zkouseni-vnitrnich-vodovodu-a-vnitrnich-kanalizaci-dalsi-termin Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací - další termín Zkou%C5%A1en%C3%AD%20vnit%C5%99n%C3%ADch%20vodovod%C5%AF%20a%20vnit%C5%99n%C3%ADch%20kanalizac%C3%AD%20-%20dal%C5%A1%C3%AD%20term%C3%ADn https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F125191-zkouseni-vnitrnich-vodovodu-a-vnitrnich-kanalizaci-dalsi-termin 12.9.2019 1:59 Pořádaný odborný kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací se setkal s velkým zájmem z řad široké odborné veřejnosti a proto je vypsán další termín 4.10. v Brně. <p>Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s internetovým portálem pro stavebnictví, technická zařízení budov, úspory energií TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí si Vás tímto dovolují pozvat na další termín </p> <h3>Kurz Zkoušení vodovodů a kanalizací Brno 4.10.2019 </h3> <ul> <li>areál Brněnského výstaviště, Výšková budova sál 102 (<a href="https://www.bvv.cz/veletrhy-brno/planek-vystaviste/" target="_blank">plánek výstaviště</a>)</li> <li>Parkoviště zdarma před areálem BVV. </li> <li><b>Program a podrobnosti </b><a href="/download.py?file=docu/zpravy/0251/025191_Zkou%B9en%EDVodovod%F9Kanalizace%204.10.2019%20Brno.pdf" target="_blank">Zkoušení vodovodů a kanalizace 4.10.2019 Brno</a></li> </ul> <p>Závaznou přihlášku odešlete na e-mail <a href="mailto:cti@cechtop.cz" target="_blank">cti@cechtop.cz</a><br /> Uzávěrka přihlášek je 27. září 2019</p> <p>Účastníci kurzu dostanou osvědčení, v případě zájmu razítko k provádění zkoušek vodovodů a kanalizací. Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, kde účast je hodnocena 1 kreditním bodem a hodnocena 5 body Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR Technik CTI ČR pro zkoušení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace č. j.: VK 978-80-2019 </p> <p>V případě doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat.</p> <div class="uprostred" style="width:750px"><img src="/docu/zpravy/0251/025191o1.jpg" width="750" height="416" alt="" /><br /></div> 19360,19440,18831 24929,24928 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama