Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/125175-asio-new-predstavi-na-veletrhu-for-arch-zcela-novou-cov ASIO NEW představí na veletrhu For Arch zcela novou ČOV ASIO%20NEW%20p%C5%99edstav%C3%AD%20na%20veletrhu%20For%20Arch%20zcela%20novou%20%C4%8COV https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F125175-asio-new-predstavi-na-veletrhu-for-arch-zcela-novou-cov 11.9.2019 2:28 Naprostou novinkou tohoto roku je domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp, která bude poprvé představena právě na veletrhu For Arch. <p><b>Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp</b> je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody. Tato ČOV v několika variantách pro 2-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.</p> <p>Mezi dalšími produkty, které vám představíme na stánku, jsou například zasakovací rošty AS-TTE rošty, <a href="https://www.asio.cz/cz/zarizeni-pro-upravu-destove-vody-as-rainman" target="_blank">úpravna deštové vody AS-RAINMAN</a> nebo čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP.</p> <p>Těšíme se na vás na <b>stánku 1E15 v hale 1</b>. </p> 19265,19077 25164,25114 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama