Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/125107-kompozitni-zlaby-mearin-se-snizenou-stavebni-vyskou Kompozitní žlaby MEARIN se sníženou stavební výškou Kompozitn%C3%AD%20%C5%BElaby%20MEARIN%20se%20sn%C3%AD%C5%BEenou%20stavebn%C3%AD%20v%C3%BD%C5%A1kou https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F125107-kompozitni-zlaby-mearin-se-snizenou-stavebni-vyskou 10.9.2019 2:23 Kompozitní žlaby MEARIN jsou již nyní k dispozici také pro stavby, kde byly dříve omezeny nízkou konstrukční výškou vozovky nebo terasy. <p>Systém MEARIN PLUS - F kopíruje světlé šířky 100-150-200 mm standardního programu , ale snížená výška 50/75/100 mm umožňuje využít přednosti kompozitních žlabů MEARIN ve větší míře než dosud. Asi nejčastější využití jsou parkoviště, vjezdy do podzemních garáží, technologické celky, ale také terasy nebo různé dvory a přístupové cesty. Velký průtočný profil v poměru k nízké výšce je ve srovnání s betonovým žlabem velikou výhodou. Zatížení až do D400 kN umožňuje široké uplatnění i na veřejných komunikacích.</p> Více informací můžete získat na <a href="https://www.mea-odvodneni.cz/mearin-plus-f-snizene/kategorie/150" target="_blank">www.mea-odvodneni.cz</a>. 19448,19465 23973,23970 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama