Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/125056-zkouseni-vnitrnich-vodovodu-a-vnitrnich-kanalizaci-odborny-kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací - odborný kurz Zkou%C5%A1en%C3%AD%20vnit%C5%99n%C3%ADch%20vodovod%C5%AF%20a%20vnit%C5%99n%C3%ADch%20kanalizac%C3%AD%20-%20odborn%C3%BD%20kurz https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F125056-zkouseni-vnitrnich-vodovodu-a-vnitrnich-kanalizaci-odborny-kurz 16.8.2019 2:33 redakce 3.9. v Brně a 10.9. v Praze - kurz pro projektanty, techniky i montážní firmy včetně praktických ukázek. Ještě jsou volná místa. <p>U zkoušení vodovodu a kanalizace existují odlišnosti, různá praxe a mnoho otazníků. Postup by měl být součástí smlouvy nebo v projektové dokumentaci. V září se v Praze a Brně bude konat kurz pro projektanty, techniky i montážní firmy včetně praktických ukázek. Poučí se i správci bytových domů, facility manažeři a stavební dozor. </p> <h2>3. 9. 2019 Brno / 10. 9. 2019 Praha </h2> <p><a href="https://voda.tzb-info.cz/19360-zkouseni-vnitrnich-vodovodu-a-vnitrnich-kanalizaci-odborny-kurz" target="_blank">Podrobný program a přihláška </a></p> <p>Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí.</p> <div class="uprostred" style="width:669px"><img src="/docu/zpravy/0250/025056o1.jpg" width="400" height="105" alt="" /><br /></div> <p> Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, kde účast je hodnocena 1 kreditním bodem a hodnocena 5 body Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR Technik CTI ČR pro zkoušení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace č. j.: VK 978-80-2019 </p> 19360 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama