Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/dotace/124978-mpo-podpori-podnikatele-v-uhelnych-regionech MPO podpoří podnikatele v uhelných regionech MPO%20podpo%C5%99%C3%AD%20podnikatele%20v%20uheln%C3%BDch%20regionech https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fdotace%2F124978-mpo-podpori-podnikatele-v-uhelnych-regionech 29.7.2019 1:01 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 16. července V. Výzvu z programu Nemovitosti OP PIK, která je zaměřena na modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání. <p><i>&#8222;Výzva je určena pro malé a střední podniky, které budou realizovat projekt na území uhelných regionů, tedy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji,&#8220;</i> říká náměstek pro fondy EU Marian Piecha a dodává: <i>&#8222;Alokace pro tuto výzvu je stanovena ve výši 1,4 miliardy korun.&#8220;</i> </p> <p>Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu probíhá od 16. října 2019 do 16. března 2020. Míra podpory je maximálně 45 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 1 milion korun, maximální 70 milionů.</p> <p>Podrobnosti k výzvě najdete <a href="https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/nemovitosti---v--vyzva-_-uhelne-regiony--247642/" target="_blank">zde</a>.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama