Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://energetika.tzb-info.cz/124770-v-litomericich-se-otevrelo-centrum-na-vyzkum-geotermalni-energie V Litoměřicích se otevřelo centrum na výzkum geotermální energie V%20Litom%C4%9B%C5%99ic%C3%ADch%20se%20otev%C5%99elo%20centrum%20na%20v%C3%BDzkum%20geoterm%C3%A1ln%C3%AD%20energie https%3A%2F%2Fenergetika.tzb-info.cz%2F124770-v-litomericich-se-otevrelo-centrum-na-vyzkum-geotermalni-energie 5.6.2019 17:39 ČTK Vědci v něm budou zkoumat možnosti toho zdroje energie, který by město chtělo v budoucnosti využívat pro vytápění. <p>Teplo z vrtů by tak mohlo nahradit hnědé uhlí. Jeden zkušební zhruba dvoukilometrový vrt už byl před lety poblíž centra vyhlouben.</p> <p>Stavba centra v areálu bývalých Jiříkových kasáren stála 43 milionů korun, celý projekt výzkumného centra je za 132 milionů korun. Náklady hradí Evropská unie a české ministerstvo školství.</p> <p>Na projektu spolupracují Univerzita Karlova, Akademie věd ČR a další výzkumníci a vědci. <i>"My na projektu geotermální energie pracujeme od roku 2003. To, že jsme otevřeli výzkumné centrum, je první krok, po němž by měl následovat hluboký vrt, jenž by měl potvrdit předpoklady spočítané odborníky,"</i> uvedl starosta a senátor Ladislav Chlupáč (ODS). <i>"Je to velký přínos pro město. Spolupracujeme s celou řadou univerzit, zahraničními experty, ti všichni budou ve městě pobývat,"</i> dodal.</p> <p>Centrum je příležitost pro spolupráci vědecko-výzkumných institucí. "Soustředí se tu všichni odborníci, kteří se zaměřují na využití geotermální energie, tedy toho, jak dostat teplo, které je v hloubce v zemi, na povrch tak, abychom ho mohli využít," uvedl ředitel centra RINGEN Tomáš Fischer.</p> <p>Výzkumný vrt na přelomu let 2006 a 2007 ověřil předpoklady expertů týkající se teploty a geologické struktury. Ten chtějí nyní vědci využívat pro experimenty.</p> <p>Hlubinná geotermální energie představuje podle odborníků prakticky nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie. Hlavním cílem projektu RINGEN je ověřit možnosti čerpání zemského tepla v hloubkách tři až pět kilometrů, kde teplota dosahuje 100 až 150 stupňů a lze ji používat jako zdroj vytápění nebo k výrobě elektřiny.</p> <p>V budovaném centru budou odborníci podle ředitele testovat nové vrtné technologie. Zabývat se budou propustností hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a seismickým monitorováním. Pracoviště bude také poskytovat specializované služby průmyslovým a stavebním oborům, zázemí pro výzkum budou moci využít vysoké školy. <i>"Chceme tu i provádět děti a mládež. Chceme se tu zaměřit na kombinaci všech obnovitelných zdrojů energie,"</i> uvedl Fischer.</p> <p>Dalším krokem po zbudování centra je realizace samotného hlubokého vrtu. Náklady se odhadují na 900 milionů korun, žádost o dotaci z ministerstva školství město už podalo.</p> <p>Litoměřice jsou jediným městem v ČR, které mají povolen zvláštní zásah do zemské kůry. Díky vědeckému středisku, na jehož vzniku se podílí Univerzita Karlova, se mají stát centrem výzkumu geotermální energie v celé Evropě.</p> <p>Získaná geotermální energie by mohla v budoucnu sloužit k vytápění Litoměřic. Teplo by se převádělo do nynější distribuční soustavy. Mělo by to být ekologičtější a také levnější než využívat konvenční zdroje.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama