Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/124577-chcete-se-stat-energetickym-specialistou-pro-penb Chcete se stát energetickým specialistou pro PENB? Chcete%20se%20st%C3%A1t%20energetick%C3%BDm%20specialistou%20pro%20PENB%3F https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2F124577-chcete-se-stat-energetickym-specialistou-pro-penb 18.4.2019 0:31 Energy Centre České Budějovice pořádá ve dnech 16. a 17. května 2019 v sídle společnosti E.ON v Českých Budějovicích dvoudenní kurz Energetický specialista s oprávněním ke zpracování &#8222;PENB&#8220;. <div class="vlevo" style="width:484px"><img src="/docu/zpravy/0245/024577o1.jpg" width="480" height="294" class="border" alt="" /><br />Absolventi kurzu PENB</div> <div class="clear"></div> <p>Energy Centre České Budějovice pořádá ve dnech 16. a 17. května 2019 v sídle společnosti E.ON v Českých Budějovicích dvoudenní kurz Energetický specialista s oprávněním ke zpracování &#8222;PENB&#8220;. Účelem kurzu je připravit zájemce na vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.</p> <p>Kurz je určen: <ul> <li>zájemcům o vykonání výše uvedené zkoušky</li> <li>úředníkům územních samosprávních celků (kurz je akreditován na Ministerstvu vnitra ČR jako vzdělávací program podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb.)</li> <li>členům ČKAIT</li> <li>vlastníkům budov a bytových jednotek, kteří jsou dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění povinni opatřit PENB</li> <li>a dalším zájemcům o problematiku energetické náročnosti budov.</li> </ul></p> <p>Výuka bude probíhat pod vedením zkušeného lektora a odborníka z praxe, Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., který je mj. zpracovatelem výpočetního nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti budov.<br /> Kurz je akreditován jako vzdělávací program na Ministerstvu vnitra ČR.</p> <p>Program kurzu: <br /> 1. den <ul> <li>současná legislativa, základní pojmy podle Vyhlášky 78/2013 Sb., koncepce PENB, ukazatele energetické náročnosti, základní údaje o PENB, protokol k průkazu PENB</li> <li>problematika výpočtu potřeby energie na vytápění a chlazení, stanovení vypočtené spotřeby energie na vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení</li> <li>hodnocení energetické náročnosti vytápění, chlazení, nuceného větrání, úpravy vlhkosti, přípravy teplé vody a osvětlení</li> <li>řešení dílčích příkladů, praktické výpočty</li> </ul> 2. den &#8211; praktický workshop <ul> <li>praktická část, kdy účastníci kurzu budou pod dohledem lektora zpracovávat vlastní PENB pro několik typů objektů</li> <li>další využití PENB</li> </ul> </p> <p>Během dvou dnů účastníci kurzu absolvují celkem 17 hodin intenzivní výuky. Kurzovné činí 3 600,- Kč vč. DPH.</p> <a href="https://eccb.info/produkty/kurz-penb/" target="_blank">Přihláška a podrobné informace </a>, <a href="/download.py?file=docu/zpravy/0245/024577_Pozvanka_kurz-PENB_2019_final.pdf" target="_blank">Pozvánka</a> 17079 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz