Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/124488-sucho-zapricinilo-narust-poctu-havarii-na-vodovodni-siti-ztraty-vody-na-minimu Sucho zapříčinilo nárůst počtu havárií na vodovodní síti, ztráty vody na minimu Sucho%20zap%C5%99%C3%AD%C4%8Dinilo%20n%C3%A1r%C5%AFst%20po%C4%8Dtu%20hav%C3%A1ri%C3%AD%20na%20vodovodn%C3%AD%20s%C3%ADti%2C%20ztr%C3%A1ty%20vody%20na%20minimu https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F124488-sucho-zapricinilo-narust-poctu-havarii-na-vodovodni-siti-ztraty-vody-na-minimu 9.4.2019 01:53 Pracovníci Pražský vodovodů a kanalizací řešili v uplynulém roce více havárií na vodovodní síti. Tu loni postihlo 5 208 havárií, což bylo ve srovnání s rokem 2017 o 249 událostí více. <div class="vpravo" style="width:500px"><img src="/docu/zpravy/0244/024488o1.jpg" width="500" height="331" alt="" /><br /></div> <p><i>&#8222;Vyšší počet havárií přisuzujeme horkému počasí v letních měsících, kdy půda vysychala a tlačila na vodovodní potrubí. Například v srpnu jsme zaznamenali téměř dvacetiprocentní nárůst havárií,&#8220;</i> uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. <i>&#8222;Nejčastější příčinou byla koroze materiálu a pohyb půdy. Tyto dva důvody zavinily téměř 95 procent všech havárií,&#8220;</i> dodal. </p> <p>Havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo 67, což je meziroční nárůst o 19 událostí. Z 5 na deset vzrostl počet havárií na profilech větších než 1000 milimetrů. Na stokové síti PVK loni zaznamenaly 3 384 havárií, oproti roku 2017 to představuje pokles o zhruba sedm procent. Havárií přípojek bylo 46 procent, havarijní opravy na stokách činily necelých 27 procent a zbytek připadal na havárie šachet, komor, nádrží, spadišť a ostatních zařízení. </p> <p>Na historické minimum se dostaly ztráty vody, když v loňském roce dosáhly 13,48 procenta. Přitom ještě v roce 2000 ztráty přesahovaly jednu třetinu a v roce 1996 dokonce více než 43 procent. <i>&#8222;Ke snížení ztrát vody pomohlo řízení a monitoring vodovodní sítě v kombinaci s preventivním průzkumem v terénu,&#8220;</i> podotkl Mrázek.</p> <p>Klienti mohou sledovat webové stránky <a href="https://www.pvk.cz/" target="_blank">www.pvk.cz</a>, kde jsou informace o výlukách ve speciální sekci. Info o haváriích běží v režimu on-line včetně upřesnění, zda mají vliv na dodávky pitné vody a lokalitě, kde jsou případně umístěny cisterny s náhradním zásobováním. Vše je dostupné i na google mapách. </p> <p>Odběratelé si také mohou aktivovat službu SMS INFO, kdy bezplatně dostávají do svého mobilního telefonu zprávy o haváriích v jimi zvolené lokalitě. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 840 111 112 nebo 601 274 274 či v Zákaznickém centru PVK &#8211; Dykova 3, Praha 10.</p> <p>PVK letos zaplatí na nájemném za provozování vodohospodářské infrastruktury Pražské vodohospodářské společnosti téměř 2,5 miliardy korun. Další více než miliarda je určena na opravu a údržbu.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama