Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/124443-ste-vyroci-oslavila-fakulta-lesnicka-a-drevarska-czu-mezinarodni-konferenci Sté výročí oslavila Fakulta lesnická a dřevařská ČZU mezinárodní konferencí St%C3%A9%20v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD%20oslavila%20Fakulta%20lesnick%C3%A1%20a%20d%C5%99eva%C5%99sk%C3%A1%20%C4%8CZU%20mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20konferenc%C3%AD https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fdrevostavby%2F124443-ste-vyroci-oslavila-fakulta-lesnicka-a-drevarska-czu-mezinarodni-konferenci 21.3.2019 02:32 Dne 16. března 1919 byly slavnostně zahájeny první přednášky na lesnickém oboru v té době České techniky v Praze. Přesně o sto let později se v pátek 15. března uskutečnila na půdě České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze na Fakultě lesnické a dřevařské mezinárodní konference s názvem: &#8222;The Future of Forestry and Wood Sciences in the Changing World.&#8220; <div class="uprostred" style="width:5124px"><img src="/docu/zpravy/0244/024443o1.jpg" width="5124" height="3416" alt="" /><br /></div> <p>Jak přispět ke zmírnění dopadů klimatických změn, propojení lesnictví a zemědělství, poskytování surovin pro biologicky orientovanou společnost &#8211; to jsou některá z témat, která na konferenci zazněla. Diskutovalo se také o fakultních vědeckých projektech, které probíhají v ČR i zahraničí. </p> <p>Hlavními řečníky mezinárodní vědecké lesnické konference byli uznávaní světoví vědci. Vystoupil významný americký vědec Andrew Liebhold, jehož výzkum se zaměřuje především na ekologii invazních organizmů v souvislosti s globální změnou. Dalším vystupujícím byl ředitel oboru evoluční neurologie v Max Planck Institute for Chemical Ecology a současně vicepresident Mac Planck Society Bill Hansson, který se specializuje na studium chemické komunikace hmyzu. </p> <p>Za Českou republiku promluvili světově uznávaní odborníci Hynek Burda, který se ve svém současném výzkumu zaměřuje na etologii zvířat, hlavně ve vztahu k vnímání geomagnetických a elektromagnetických polí a Petr Horáček, který se zabývá možnostmi a perspektivou nahrazení neobnovitelných přírodních zdrojů dřevem jako unikátním obnovitelným zdrojem. Mezinárodní konference, která je součástí oslav sta let od začátku vysokoškolského lesnického vzdělávání, se zúčastnilo více než 50 zahraničních vědců a dalších minimálně 200 vědců a odborníků z praxe z celé České republiky.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama