Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/facility-management/124214-vysledky-srovnavacich-testu-technologicky-pokrocilych-a-konvencnich-rukavic Výsledky srovnávacích testů technologicky pokročilých a konvenčních rukavic V%C3%BDsledky%20srovn%C3%A1vac%C3%ADch%20test%C5%AF%20technologicky%20pokro%C4%8Dil%C3%BDch%20a%20konven%C4%8Dn%C3%ADch%20rukavic https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Ffacility-management%2F124214-vysledky-srovnavacich-testu-technologicky-pokrocilych-a-konvencnich-rukavic 22.1.2019 04:00 Společnost Ardon Safety oznamuje výsledky srovnávacích testů technologicky pokročilých a konvenčních pracovních rukavic z tradičních materiálů. Smyslem zátěžové zkoušky bylo prověřit reálnou odolnost ochrany rukou v ostrém provozu a získat věrohodná data z autentického prostředí. <div class="uprostred" style="width:752px"><img src="/docu/zpravy/0242/024214o1.jpg" width="752" height="500" alt="" /><br /></div> <h3>Kritéria hodnocení. Souboj moderních a konvenčních rukavic</h3> Ve srovnávacích zátěžových testech se utkaly technologicky pokročilé rukavice ATG Maxicut z protiřezného úpletu, které jsou máčené speciálním patentovaným způsobem v nitrilové pěně. V druhé skupině jim konkurovaly bavlněné a kombinované kožené pracovní rukavice, které patří v průmyslu k nejprodávanějším typům. <i>&#8222;Srovnávali jsme odolnost proti proříznutí, životnost a komfort nošení. Hodnotili jsme také citlivost úchopu, která musela vyhovovat operátorům při práci s ostrými kovovými díly různé velikosti. Cílem testů bylo demonstrovat nákupčím i bezpečnostním pracovníkům nové možnosti a rozdíly v oblasti ochrany pracovníků s přihlédnutím k běžným rozhodovacím parametrům &#8211; ceně a kvalitě ochranného vybavení,&#8220;</i> přibližuje Ondřej Švadlenka z Ardon Safety, specialista na ochranu rukou. <br /> Osobně považuje používání bavlněných rukavic v prostředí s vysokým rizikem řezu za neadekvátní. <i>&#8222;Opakované používání tohoto typu rukavic je v praxi zabetonované u nákupčích zejména kvůli nízké ceně. Zátěžové testy ovšem prokázaly vyšší bezpečnost zaměstnanců a zároveň rychlou finanční návratnost při používání moderních rukavic, i když jsou opticky dražší. Díky moderní kompozici totiž vydrží i desetkrát déle než konvenční typy. Ve finále nakonec vůbec nedošlo k navýšení rozpočtu kvůli pořízení technologicky vyspělých rukavic,&#8220;</i> objasňuje Ondřej Švadlenka. <h3> Jak si vedli dobrovolníci ve dvou testovaných skupinách </h3> Výsledky rozdílových testů potvrdily, že rukavice prošly obrovským technologickým vývojem a konvenční materiály jsou zastaralé a mají kratší životnost. <i>&#8222;U dobrovolníků vybavených moderními rukavicemi jsme zaznamenali počet řezných poranění roven nule, zatímco u bavlněných rukavic byly drobné řezné rány na denním pořádku a vážnější úrazy rukou běžné. Dobrovolníci s bavlněnými rukavicemi byli během pracovní směny nuceni navlékat si na dlaň dva páry rukavic, především kvůli slabé odolnosti proti oděru a riziku řezného poranění. Spotřeba rukavic byla dvojnásobná, což se by se z dlouhodobého hlediska odrazilo ve vyšších nákladech na odpadovém hospodářství a financích na odvoz vyřazených rukavic. Nákupčí ve firmách ovšem k těmto nákladovým položkám při srovnávání cen pokročilých a konvenčních typů rukavic nepřihlíží. Inovované pracovní prostředky ale přinášejí jednoznačné benefity, které jsou měřitelné v číslech a přispívají k lepšímu hospodaření firmy i spokojenosti zaměstnanců,&#8220; </i>dodává k výsledkům testů Ondřej Švadlenka z Ardon Safety. <br /> <br /> <p><b>Podrobnější informace se dozvíte z přiložené <a href="/download.py?file=docu/zpravy/0242/024214_p%F9vod.docx"><a href="/download.py?file=docu/zpravy/0242/024214_p%F9vod.docx">tiskové zprávy</a></a>.</b></p> 18399,17920 23697,24046 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama