Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/124173-wpl-limited-zprovoznila-dalsi-ze-svych-cistiren-saf WPL Limited zprovoznila další ze svých čistíren SAF WPL%20Limited%20zprovoznila%20dal%C5%A1%C3%AD%20ze%20sv%C3%BDch%20%C4%8Dist%C3%ADren%20SAF https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F124173-wpl-limited-zprovoznila-dalsi-ze-svych-cistiren-saf 10.1.2019 4:09 http://www.wpl.cz Matěj Honka WPL Limited představuje nově zprovozněnou čistírnu odpadních vod HiPAF modular s technologií SAF pro 1700 EO, tentokrát v obci Raduň (okres Opava). <p><img src="/docu/zpravy/0241/024173o1.jpg" width="500" height="229" alt="WPL Limited zprovoznila další ze svých čistíren SAF" /></p> <p>Dobrý den, rád bych Vám, za <a href="http://www.wpl.cz" target="_blank">společnost WPL Limited</a>, představil nově zprovozněnou čistírnu odpadních vod HiPAF modular s technologií SAF v obci Raduň pro 1700 EO. Čistírna byla spuštěna dne 7.1.2019.</p> <p><b>Komplexní čistírna odpadních vod WPL HiPAF modular</b> je vyrobena ze sklolaminátu, díky čemuž nehrozí riziko koroze, a je opatřena prostornými servisními poklopy. </p> <p>Čistírna navržená v Raduni se skládá ze společné kuželovité primárně sedimentační nádrže, dále kalová voda natéká do rozdělovacího objektu, kde se dělí do dvou linek. Obě linky jsou totožné a sestávají ze dvou čtyřkomorových kaskádovitě protékaných SAF bioreaktorů s biomasou přisedlou na volně plovoucích plastových nosičích a štěrbinovité dosazovací nádrže, kde probíhá sekundární sedimentace. Celý systém je doplněn o kuželovitý kalojem, sloužící k aerobní stabilizaci, redukci a uskladnění primárních a vratných kalů. </p> <p>Nádrže jsou umístěné v náspu a jejich řešení je téměř bezúdržbové. Nádrž biologického čištění je provzdušňována středo-bublinným systémem, kdy v případě nutnosti opravy či výměny provzdušňovacích elementů v nádrži není třeba nádrž vyprazdňovat. Servisní zásah je možno provést z povrchu.</p> <p>Při návrhu se myslelo také na rozvoj obce a budoucí nárůst obyvatel. Čistírna je tedy řešená jako dvoulinková, pro zefektivnění procesu, kdy zpočátku bude v provozu pouze jedna linka. Při nutnosti servisního zásahu je možné jednu linku uzavřít a bez zastavení čistícího procesu pokračovat pouze na lince druhé.</p> 20974 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz