Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/124165-ukonceni-distribucni-smlouvy-v-praze-pro-easy-energie-s-r-o Ukončení distribuční smlouvy v Praze pro EASY energie s.r.o. Ukon%C4%8Den%C3%AD%20distribu%C4%8Dn%C3%AD%20smlouvy%20v%20Praze%20pro%20EASY%20energie%20s.r.o. https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fceny-paliv-a-energii%2F124165-ukonceni-distribucni-smlouvy-v-praze-pro-easy-energie-s-r-o 7.1.2019 20:10 Ing. Jan Schindler, redakce podle tiskové zprávy OTE Dne 7.1.2019 dojde k ukončení smlouvy o distribuci uzavřené společností PREdistribuce, a.s. s dodavatelem elektřiny EASY energie s.r.o.. <p>Informujeme účastníky trhu, že v souladu s vyhláškou č.408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou společnost OTE, a.s., obdržela informaci od společnosti PREdistribuce, a.s., že ke dni 7.1.2019, 24:00 hod., dojde k ukončení Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy uzavřené společností PREdistribuce, a.s., jako provozovatelem distribuční soustavy, s dodavatelem elektřiny EASY energie s.r.o., registrovaný účastník trhu číslo 32643, EAN RÚT 8591824264331, IČ 05957982. </p> <p>Identifikační kódy odběrných míst, jichž se tato skutečnost týká, jsou uvedeny ve veřejné reklamaci č.20348 přístupné na obchodním portále operátora trhu. </p> <b>Na základě této informace registrovaní účastníci trhu mohou v součinnosti se zákazníkem, kterému má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, prostřednictvím informačního systému operátora trhu podat do 7.1.2019, 24:00 hod., žádost o zrychlenou změnu dodavatele u těchto odběrných míst podle §59 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. V případě, že nedojde u zákazníků ke změně dodavatele, bude příslušným zákazníkům zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.</b> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama