Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/124155-podil-obnovitelnych-zdroju-v-nemecku-vzrostl-na-40-2 Podíl obnovitelných zdrojů v Německu vzrostl na 40,2 % Pod%C3%ADl%20obnoviteln%C3%BDch%20zdroj%C5%AF%20v%20N%C4%9Bmecku%20vzrostl%20na%2040%2C2%20%25 https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fceny-paliv-a-energii%2F124155-podil-obnovitelnych-zdroju-v-nemecku-vzrostl-na-40-2 2.1.2019 22:26 Ing. Jan Schindler, redakce, podle Strom - Report Obnovitelé zdroje elektřiny dosáhly v roce 2018 40,2 % podíl v energetickém mixu, což představuje nový rekord. Ekologické elektrárny dodaly v uplynulém roce 218 terawatthodin. <div class="uprostred" style="width:609px"><img src="/docu/zpravy/0241/024155o1.png" width="605" height="340" class="border" alt="" /><br />Podíl klasických zdrojů energie (Data: Fraunhofer) </div> <p>Rostla především výroba ve větrných elektrárnách díky dvěma větrným měsícům, lednu a prosinci. Dlouhé a slunné léto zase přispělo k rekordní výrobě ve fotovoltaických elektrárnách. </p> <p>Nejdůležitějším obnovitelným zdrojem je vítr (110 TWh). Celkově ze všech zdrojů je vítr na druhém místě, za hnědým uhlí (131TWh). Solární elektrárny vyrobily loni téměř 46 TWh, tím se řadí na druhé místo v obnovitelných zdrojích. </p> <p>Na třetím místě se umístila výroba elektřiny z biomasy, té se vyrobilo téměř 45 TWh, což je mírný pokles způsobený hlavně suchem. </p> <p>Největší pokles výroby nastal u elektráren na černé uhlí. Jejich produkce klesla ve srovnání s předcházejícím rokem o jedno procento a v minulém roce činila 14 %. I energie z hnědého uhlí se vyrobilo méně o 3 terawatthodiny. Jediným klasickým zdrojem, který si zachoval téměř stejnou výrobu, bylo jádro ze 72 terawatthodinami. </p> <p>Podle prvních odhadů vzrostla spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v roce 2018 o dvě procenta na celkových 38%. </p> <div class="uprostred" style="width:609px"><img src="/docu/zpravy/0241/024155o2.png" width="605" height="340" class="border" alt="" /><br />Podíl obnovitelných zdrojů energie (Data: Fraunhofer) </div> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama